نقد و فهم روایات منقول از امام صادق(علیه السلام) در مسأله «تحریف»‏

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : مهدی ایزدی

سال هفتم / شماره پیاپی 13 / صفحه 151-168

چکیده :

برخی روایات ائمه اطهار(ع) از سوی منتقدان مذهب جعفری حمل بر تحریف قرآن کریم شده است. در این میان روایات امام صادق(ع) از اهمیت و گستره بیشتری برخوردار بوده و به گونه‌های زیر تقسیم می‌شود: روایات دالّ بر افزایش برخی عبارات یا واژگان به آیات، تبدیل واژگان قرآنی، اختلاف قرائات و کاهش آیات.
در این مقاله تلاش شده تا هریک از گونه‌های روایات امام صادق(ع) در خصوص مسئله تحریف قرآن، از جنبه سندی ومتنی، نقد شده و در نهایت وجه صحیح دلالت روایات صحیح السند از میان آنها تبیین گردد. در خصوص این روایات باید گفت که مراد از تحریف قرآن در آنها، عموماً اشاره به تحریف معنوی بوده و منظور از افزایش یا تغییر عبارات و واژگان قرآنی نیز، افزایش‌های تفسیری یا اختلاف قرائات است.
تنزیل و تأویل در این‌گونه روایات نیز حاکی از وحی بیانی بوده و تنها روایت منقول از این امام همام که دلالت بر کاهش آیات می‌نماید، افزون بر شذوذ و مخالفت با اجماع اندیشمندان امامیه، منقول از نسخه‌ای مغلوط است.

کلیدواژه‌های مقاله :امام صادق (ع)؛ صیانت قرآن؛ مذهب جعفری؛ تحریف؛ نقد حدیث؛ فقه الحدیث