159
مباني شناخت

بخش دوم : ابزارهاى شناخت

فصل يكم : ابزارهاى معرفت در انسان

فصل دوم : ابزارهاى معرفت از نگاه قرآن

فصل سوم : قلمرو ابزار شناخت

فصل چهارم : شناخت هاى فطرى

فصل پنجم : نقد نظريه مادّيگرايان


مباني شناخت
158

خلاصه

آموزش عقيده ، عبارت از عرضه تعليماتى است كه باورهاى كاذب و غير علمى را از انسان دور مى كند و عقايد صحيح و علمى را در او رشد مى دهد . بديهى است كه اين كار ، امكان پذير است .
علم عقيده شناسى ، به دليل اين كه مانع پيوند خوردن عقايد غير علمى و نادرست به روان انسان مى شود ، تأمين كننده سلامت روان است و از اين رو ، ارزنده ترين علوم است و فرا گرفتن آن بيش از هر دانش ديگر براى انسان ، ضرورى است .
ضرورت و نقش بنيادى علم عقيده شناسى ايجاب مى كند كه زمينه آموزش اين علم براى همگان فراهم شود و آموزش عقايد علمى ، همگانى و اجبارى گردد .
آموزش عقيده ، به معناى انتقال عقايد استاد به شاگرد ، به صورت تقليدى نيست ؛ بلكه منظور ، آموزش بررسى هاى عقيدتى است تا انسان بتواند عقايد صحيح را انتخاب كند .
براى آموزش اصول عقايد ، سه روش وجود دارد : روش فلاسفه ، روش متكلّمان ، و روش انبياى الهى . ما به دليل عموميت و جامعيت روش انبيا ، اين روش را برگزيده ايم .

 • نام منبع :
  مباني شناخت
  تعداد جلد :
  1
  ناشر :
  دارالحدیث
  محل نشر :
  قم
  تاریخ انتشار :
  1388
  نوبت چاپ :
  دوم
تعداد بازدید : 441133
صفحه از 484
پرینت  ارسال به