245
مباني شناخت

درآمد

مبحث موانع شناخت و همچنين شرايط آن

شرايط شناخت مهمترين مسائل شناخت شناسى است ، به ويژه مسئله موانع شناخت از اهميت فوق العاده اى برخوردار است ؛ زيرا اختلاف اساسى الهيّون (يعنى آنان كه معتقد به مبدأ و معادند) و مادّيون (يعنى آنان كه معتقد به مبدأ و معاد نيستند) در واقع ريشه در موانع شناخت دارد .
ريشه اصلى اختلاف مادّيون و الهيّون اين است كه مادّيون به دليل موانعى كه در زمينه شناخت هاى عقلى و قلبى دارند ، از منبع عقل و قلب خود نمى توانند بهره بردارى كنند؛ و اگر اين موانع برداشته شود ، مادّيون و الهيّون به يك نقطه مشترك مى رسند و آيين مادّيگرى منسوخ مى گردد .
به عقيده ما ، خداوند به همه مردم ، اعم از الهى و مادى ، سه منبع و سه راه براى شناخت حقايق هستى عنايت كرده است : هم حس داده است ، هم عقل و هم قلب؛ تا بتوانند هم احساس داشته باشند ، هم انديشه و هم وجدان و تا با ديده حس محسوسات را ببينند ، با ديده عقل معقولات را ملاحظه كنند و با ديده قلب باطن جهان ماده را مشاهده نمايند . ولى بعضى از مردم كارهايى انجام مى دهند كه راه شناخت هاى عقلى و قلبى را بر خود مى بندند و ديده عقل و قلب


مباني شناخت
244
 • نام منبع :
  مباني شناخت
  تعداد جلد :
  1
  ناشر :
  دارالحدیث
  محل نشر :
  قم
  تاریخ انتشار :
  1388
  نوبت چاپ :
  دوم
تعداد بازدید : 438259
صفحه از 484
پرینت  ارسال به