263
مباني شناخت

فصل سوم :زدودن موانع شناخت

بايد ديد در مواردى كه آينه عقل قابل پاكسازى و موانع شناخت هاى عقلى قابل رفع است ، زنگارهاى اين آينه را چگونه مى توان زدود و آينه عقل را با چه چيز مى توان صيقل و صفا داد .
مسئله رفع موانع شناخت ، مهمترين مسئله اين بخش از مباحث شناخت شناسى است و براى كسانى كه گرفتار تعصب و اسير سازمان ها و گروه هاى متعصب اند ، اين بحث مى تواند بسيار مفيد و سودمند باشد .
چگونه مى توان آينه عقل را غبارروبى كرد و موانع شناخت را از جلو ديده عقل برداشت؟ و چگونه مى توان بيمارى هوس را علاج كرد؟
غبارروبى آينه عقل ، در صورتى كه جوهر آن فاسد نشده باشد ، دو راه دارد و بيمارى هوس كه حجاب ديده عقل و مانع شناخت حقايق هستى است ، از دو طريق قابل درمان است :
راه اول موعظه و ارشاد و راه دوم بلا و مشكلات است .

غبارروبى آينه عقل به وسيله موعظه

اگر غبار هوس اندك باشد ، با آب موعظه و ارشاد ، به آسانى مى توان اين غبار را زدود و آينه عقل را صيقل وصفا داد .


مباني شناخت
262
 • نام منبع :
  مباني شناخت
  تعداد جلد :
  1
  ناشر :
  دارالحدیث
  محل نشر :
  قم
  تاریخ انتشار :
  1388
  نوبت چاپ :
  دوم
تعداد بازدید : 438205
صفحه از 484
پرینت  ارسال به