مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : الروض النضیر فی معنی حدیث الغدیر
پديدآورنده : فارس حسون کریم
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : مؤسسة امیرالمؤمنین(ع)
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1419 ق
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 457
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

الروض النضیر فی معنی حدیث الغدیر

این اثر، پژوهشی است در باره دلالت حدیث غدیر و مصادر و راویان آن.

این اثر، پژوهشی است در باره دلالت حدیث غدیر و مصادر و راویان آن. حدیث غدیر از جمله دلایل قوی شیعه برای حقانیت راه و روش و عقاید شیعیان است که تا کنون در باره آن آثار قابل توجهی تألیف شده و این اثر نیز، در ادامه آنهاست. نویسنده با تألیف آن، در پی اثبات حدیث از جهت سند و تبیین دلالت آن بر امامت و ولایت امیر مؤمنان است.

مباحث کتاب در پنج فصل تدوین شده است. مؤلف، پس از آنکه متن کامل و تفصیلی حدیث غدیر را از کتاب احتجاج طبرسی نقل کرده، به دلالت این حدیث و نقد و ابرام برخی از گفته ها و نظریه هایی که در رابطه با آن اظهار شده، پرداخته است. پس از آن، ۳۵۲ منبع از منابع اهل تسنن که حدیث غدیر را نقل کرده اند معرفی و به برخی از پرسش هایی که در رابطه با این حدیث مطرح شده، پاسخ گفته است.

بخش بعدی کتاب، معرفی راویان حدیث غدیر است و از ۶۱ نفر از صحابه رسول خدا، به عنوان راویان این حدیث، نام برده شده و زندگی و شخصیت هر یک از راویان تشریح شده است. تأمل در واژه های حدیث غدیر و معنای آن و توصیف حجة الوداع و حوادثی که در این حج رخ نمود و محل و چگونگی ایراد خطبه غدیریه از سوی نبی اکرم در محل غدیر، موضوع مباحث پایانی این اثر هستند.