مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : امام صادق(ع) و مذاهب چهارگانه
پديدآورنده : اسد حیدر
مترجم : حسن یوسفی اشکوری
محل نشر : تهران
ناشر : شرکت سهامی انتشار
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1369ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 454
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

امام صادق(ع) و مذاهب چهارگانه

این کتاب را می توان دایرة المعارف کوچکی از فقه، حدیث، رجال و تاریخِ نه تنها شیعه امامیه، بلکه برای شناخت دقیق سایر مذاهب فکری اهل سنت، به ویژه چهار مذهب فقهی اهل سنت (حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی) به حساب آورد.

تحقیقی است جامع پیرامون شخصیت علمی و تاریخ سیاسی امام صادق(ع). نویسنده در این کتاب، با بهره گرفتن از منابع فقهی و تاریخی و به شیوه تحلیلی ضمن بررسی زندگانی امام صادق(ع)، سایر مذاهب معاصر آن حضرت را بررسی و ضمن مقایسه آن مذاهب و مکاتب با مذهب شیعه جعفری، به امتیازات مذهب جعفری بر دیگر مذاهب و افکار پرداخته است.

کتاب حاضر را می توان دایرة المعارف کوچکی از فقه، حدیث، رجال و تاریخِ نه تنها شیعه امامیه، بلکه برای شناخت دقیق سایر مذاهب فکری اهل سنت، به ویژه چهار مذهب فقهی اهل سنت (حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی) به حساب آورد.

نویسنده، ابتدا، حیات امام صادق(ع) را در فاصله دو دوره ی امویان و عباسیان تشریح کرده و ضمن بررسی سیاست های آنان، نوع نگرش و برخورد امام صادق(ع) با جریانات آن روزگار را تحلیل و بررسی کرده است.

شاگردان و راویان حدیث امام صادق(ع) که خود دانشگاهی عظیم را تشکیل می دادند و بررسی آیات و احادیث ولایت، از جمله آیه تطهیر و حدیث غدیر و ثقلین، از دیگر محور های کتاب است.

محور اصلی کتاب، برخورد فرهنگی و سیاسی امام صادق(ع) با حاکمان جور و امیران دست نشانده آنان و اثبات موقعیت و فضائل اهل بیت(ع) در برابر حیله های آنان در به انحراف کشاندن افکار و روی گرداندن توجه مردم از اهل بیت(ع) به خلفا می باشد. نویسنده در این راستا، به علل و انگیزه های پیدایش مذاهب فکری و فقهی اهل سنت و جدال آنان با یکدیگر نیز، پرداخته و سپس پیدایش مکتب فقهی شیعه و مذهب جعفری و عوامل گسترش آن را بر رسیده است.

در پایان جلد نخست، تاریخ زندگانی ابوحنیفه و تشتت افکار و اقوال وی و مناظرات ابوحنیفه با امام صادق(ع) و دیدگاه های مثبت و منفی در باره وی نیز، مورد بررسی قرار گرفته است.

تاکنون نخستین جلد این اثر، به فارسی ترجمه و چاپ شده است.