عنوان کتاب : حقایق پنهان: پژوهشی در زندگانی سیاسی امام حسن مجتبی(ع)
پديدآورنده : احمد زمانی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
نوبت چاپ : سوم
تاریخ انتشار : 1380ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 510
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

حقایق پنهان: پژوهشی در زندگانی سیاسی امام حسن مجتبی(ع)

تحلیلی از رخدادهای سیاسی حیات امام دوم، امام حسن مجتبی(ع) است. کتاب پژوهشی مستند و تحلیلی از دوران ده ساله اقامت امام حسن مجتبی(ع) در مدینه پس از پیمان صلح با معاویه است. نویسنده، برای ارزیابی این ده سال، زیستنامه امام حسن مجتبی و جایگاه رهبری در نظام سیاسی اسلام و گوشه ای از اندیشه ها و عملکرد سیاسی حاکمان بنی امیه را نیز بررسی کرده است. او در این نوشته از منابع تاریخی، حدیثی، رجالی، شرح های نهج البلاغه، تفسیر، دایرة المعارف ها و نوشته های دیگر نویسندگان بهره های فراوانی برده است

هدف وی از نگارش این اثر، دفاع از شخصیت معنوی امام حسن(ع) و ارائه تحلیلی واقعی بر اساس مبانی اعتقادی شیعه است.

او کتاب را در پانزده فصل سامان داده است. فصل نخست در باره امامت و شخصیت امام حسن و امام حسین است. فصل دوم و سوم، زیستنامه امام حسن و خصوصیات و فضایل اوست. فصل چهارم، موقعیت و فعالیت های امام حسن پس از رحلت رسول خداست و در آن از مواضع امام علی و حضرت فاطمه در برابر خلفا و شرکت امام حسن و امام حسین در فتوحات اسلامی سخن گفته شده است.

فصل پنجم، امام حسن در دوران خلافت امام علی(ع) و مسئولیت های اوست که در آن از تولیت موقوفه های رسول خدا و امام علی و زهرا(س) گزارش شده است. فصل ششم، در باره امامت و رهبری امام حسن است که در آغاز آن، به مباحث نظری امامت نیز، پرداخته شده است. صلح امام با معاویه و زمینه ها، مواد صلح نامه، و رخدادهای مربوط به آن را فصل هفتم به خود اختصاص داده است. فصل بعدی از دوران اقامت ده ساله امام در مدینه پس از انعقاد فصل های یازدهم و دوازدهم، در باره بنی امیه، و مبارزان دوران آنها و تلاش های فرهنگی آنان بر ضد امام حسن است.

در فصل سیزدهم، فرزندان امام معرفی شده اند و فصل چهاردهم، به سخنان امام اختصاص یافته و فصل پانزدهم، کتاب شناسی امام حسن است.

کتاب با چندین فهرست پایان یافته است. جعفر سبحانی بر این کتاب مقدمه ای نوشته و در آن از سیره نویسی و این کتاب سخن به میان آورده است.