مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : ‏زندگی دوزخیان
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1394ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 141
قطع : پالتوی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

‏زندگی دوزخیان

آیات و احادیث از کتاب «بهشت و دوزخ» در باره ی موقعیت دوزخیان گزینش شده است.

با هدف آشنايى عميق تر با زندگى انسان در جهان آخرت، در بهار سال ۱۳۸۹ ش كتابى با عنوان «بهشت و دوزخ از نگاه قرآن و حديث» با همكارى پژوهشگران پژوهشكده علوم و معارف حديث تأليف شد. اين كتاب با بهره گيرى از مجموعه اى از آيات و احاديث، در دو بخش اصلى «بهشت» و «دوزخ» سامان يافته است.

مفصّل و مبسوط بودن كتاب، زمينه ارائه دو گزيده از دو بخش ياد شده به صورت دو كتاب همراه و مستقل از يكديگر را فراهم آورد: «زندگى بهشتيان» و «زندگى دوزخيان».

گذشته از آیات، ۱۷۲ حدیث در مورد دوزخیان گرد آمده است. ترجمه ی احادیث در متن است و متن عربی آنها با آدرس در پاورقی قرار دارد.

جهت آگاهی بیشتر به معرفی کتاب«بهشت و دوزخ از نگاه قرآن و حدیث»مراجعه شود.