مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : حماسه و عرفان
پديدآورنده : عبد الله جوادی آملی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : اسراء
نوبت چاپ : دوم
تاریخ انتشار : 1378 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 422
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

حماسه و عرفان

محور موضوعات اثر حاضر، تبیین جایگاه عرفان و حماسه و جهاد در راه خدا و نیز هماهنگی و ارتباط اساسی این دو نسبت به یکدیگر است.

محور موضوعات اثر حاضر، تبیین جایگاه عرفان و حماسه و جهاد در راه خدا و نیز هماهنگی و ارتباط اساسی این دو نسبت به یکدیگر است. به نظر مؤلف، جهاد حقیقی بدون عرفان، ناب نخواهد بود و عرفان خالص هم بدون ایثار مال و جاه و نثار جان حاصل نخواهد شد.

عناوین ذیل، مباحث اصلی کتاب را تشکیل می دهند: هماهنگی آیین اسلام با فطرت و نکاتی پیرامون آیه میثاق، (آیه ۱۷۲ سوره اعراف)، معنا و فضیلت حماسه و عرفان، ویژگیهای عارفان، علی(ع) امیر عارفان و سرآمد حماسه سازان، حسین(ع) سید مظلومان و پیشاهنگ شهیدان، مراتب عرفان در کلمات امام حسین(ع)، خصایص کربلا، مظاهر عرفان در حادثه عاشورا، جلوه های حماسی عاشورا، حماسه امام حسین(ع)، حماسه های اصحاب، ریشه های تاریخی نهضت کربلا، رمز جاودانگی حماسه حسینی، فلسفه زیارت و عزاداری، شهادت آگاهانه، حماسه امام سجاد(ع) سید ساجدان و زینت عابدان.