مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : الحسین(ع) مأتم الاسلام
پديدآورنده : سید محمد شعاع فاخر
محل نشر : قم
ناشر : شریف رضی
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1378ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 128
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

الحسین(ع) مأتم الاسلام

شرح و تفسیر آیه پانزدهم سوره احقاف در قرآن و انطباق آن بر زندگی امام حسین(ع)

شرح و تفسیر آیه پانزدهم سوره احقاف در قرآن و انطباق آن بر زندگی امام حسین(ع) است. نویسنده در این اثر، دو تفسیر عام و خاص از آیه مذکور ارایه می دهد. در تفسیر عام، ضمن شرح واژه های آیه، تفسیر کوتاهی راجع به هریک از آنها ذکر می کند و سپس از موضوع تربیت فرزند سخن به میان می آورد. در تفسیر خاص آیه، ابتدا اقوال پنج گانه در شأن نزول آن را مطرح می کند و سپس آنها را مورد نقد و تفسیر قرار می دهد.

وی نظری را می پذیرد که نزول این آیه را در شأن امام حسین می داند. او با استفاده از ادله عقلی و نیز احادیث فراوان نقل شده در این مورد، به شرح و تفسیر آیه می پردازد.

ولادت امام حسین در شش ماهگی، تغذیه او از انگشت پیامبر اکرم(ص)، شدت علاقه پیامبر به حسین(ع) و بیان احادیث مربوط به این موضوع و شرافت سلاله امام حسین از جمله مطالب کتاب است. نویسنده در پایان به استناد برخی از احادیث، نزول هشت آیه از قرآن را در شأن امام حسین(ع) می داند.