ویژگیهای شخصی امام حسن مجتبی(ع)

ویژگیهای شخصی امام حسن مجتبی(ع)

برگرفته از کتاب سیره حسنی، ترجمه و توضیح چهل حدیث درباره سیره امام حسن مجتبی(ع) - جواد محدثی

شناخت اجمالی امام
حضرت امام حسن مجتبی علیه السلامدومین امام شیعیان و یکی از سروران بهشت میباشد که از دو نور الهیمولای متقیان امیرمؤمنان علیه السلاموحضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا علیها السلامدر نیمه رمضان سال دوم یا سوم هجری متولد شد.
و مدت عمر وی ۴۸ یا ۴۹ سال بود که ۸ سال در محضررسول گرامی اسلام(ص)و ۳۸ سال از محضر پدر گرامیشحضرت علی علیه السلامرا درک کرد و در جنگهای آن حضرت حضور داشته است و بعد از پدر ۱۰ سال امامت امت و هدایت مردم را بر عهده داشت. در این مدت امامت با معاویه به مبارزه و جنگ برخاست ولی عاقبت بخاطر سستی و خیانت یارانش برای حفظ تشیع آتش بس را قبول کرد. سرانجام در ۲۸ صفر سال ۵۰ هجری سالروز شهادت جد بزرگوارش به سبب سمی که همسرش (جعده) داده بود به شهادت رسید.

ویژگی‌های شخصی امام
چهره امام
«عن احمد بن محمد المغیری قال:
کان الحسن بن علی علیه السلام جعد الشعر حسن البدن کث اللحیه.» مغیری گوید: امام حسن بن علی علیه السلام موهای فرفری بدنی زیبا و ریشی پر پشت داشت.
کشف الغمه ج ۱ ص ۵۴۸.

سیمای انبیا
«قال واصل بن عطأ: کان الحسن بن علی علیه السلام علیه سیمأ الانبیأ و بهأ الملوک» واصل بن عطأ گوید:
در امام حسن علیه السلام سیمای انبیا و شکوه و جلوه پادشاهان جمع بود.
مناقب ج ۴ ص ۹.

محبت پیامبر به امام
«عن ابی بکره قال:
کان رسول الله صلی الله علیه و آله یصلی بالناس فاذا سجد وثب الحسن علی ظهره او علی عنقه فرفع رأسه فیضعه وضعا رفیعا لئلا یصرع.»
ابی بکره میگوید: پیامبر وقتی با مردم نماز میخواند و به سجده میرفت حسن بر پشت یا گردن او سوار میشد و حضرت سرش را بلند کرده و امام حسن علیه السلام را آرام زمین میگذاشت تا آزرده نشود.
کنزالعمال ج ۱۳ ص ۶۶۷ ح ۳۷۷۰۰.

حرمت امام
«عن محمد بن اسحاق:
کان یبسط له علی باب داره فاذا خرج و جلس انقطع الطریق فما مر احد منخلق الله اجلالا له فاذا علم قام و دخل بیته فمر الناس.»
محمد بن اسحاق گوید: چیزی در جلو خانه برای حضرت پهن میشد و حضرت وقتی خارج شده بر آن می نشست راه بسته می شد و مردم به احترام ایشان رفت و آمد نمی کردند و حضرت زمانی که متوجه میشد به خانه خود وارد میشد و مردم می گذشتند.
مناقب ج ۴ ص ۷.

شنیدن و حفظ کردن وحی
«عن ابی الفتوح:
ان الحسن بن علی علیه السلام کان یحضر مجلس رسول الله صلی الله علیه و آله و هو ابن سبع سنین فیسمع الوحی فیحفظه فیاتی لامه فیلقی الیها ما حفظه.»
ابوالفتوح میگوید: حسن بن علی علیه السلام ۷ ساله بود که در مجلس پیامبر صلی الله علیه وآله حاضر شده و وحی را می شنید و آن را به خاطر میسپرد و نزد مادرش می آمد و آنچه را حفظ کرده بود بازگو می‌کرد.
عوالم ۱۹ ج ۱۰۸ ح ۴.

خضاب به رنگ سیاه
«عن الصادق علیه السلام قال:
ان الحسن بن علی علیه السلام کان یخضب بالسود.»

امام صادق علیه السلام فرمود: حسن بن علی علیه السلام با رنگ سیاه خضاب می بست (محاسن شریفش را رنگ سیاه میزد).

معجم الکبیر طبرانی ج ۳ ص ۲۲ ح ۲۵۳۵.

نگین انگشتری امام
امام «عن الرضا علیه السلام قال:

کان نقش خاتم الحسن علیه السلام «العزه لله»»

امام رضا علیه السلام فرمود: نقش نگین انگشتری امام حسن علیه السلام «العزه لله» (بزرگی مخصوص خداست) بود.

اعیان الشیعه ج ۱ ص ۵۶۳ بحارالانوار ج ۴۳ ص ۲۵۸.

تقسیم اموال
«قال الصادق علیه السلام:
ان الحسن بن علی علیه السلام قاسم ربه ثلاث مرات حتی نعلا و نعلا و ثوبا و دینارا و دینارا.»

امام صادق علیه السلام فرمود: امام حسن علیه السلام تمام اموالش را حتی کفش و لباس و دینارهایش را سه بار با خدا تقسیم کرد.

وسائل الشیعه ج ۸ ص ۵۵.

دوست داشتن خرما
«عن الرضا علیه السلام:
کان الحسن علیه السلام تمریا و کان ابو عبد الله الحسین علیه السلام تمریا.»

امام رضا علیه السلام فرمود: امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام خرما را دوست می‌داشتند.
کافی ج ۶ ص ۳۴۵ ح ۶ وسائل الشیعه ج ۱۷ ص ۷۳ ح ۱۰۵.

احترام امام نزد پیامبر(ص)
«عبد الله بن الزبیر:
ان الحسن بن علی علیه السلام کان یجیء و النبی صلی الله علیه و آله راکع فی فرج له بین رجلیه حتی یخرج من الجانب الاخر.»

عبد الله بن زبیر گوید: امام حسن بن علی علیه السلام زمانی که پیامبر صلی الله علیه و آله در رکوع بود می آمد و پیامبر صلی الله علیه و آله پاهایش را باز می کرد تا حسن علیه السلام از طرفی به طرف دیگر می رفت.
انساب الاشراف ص ۱۹ ج ۲۲.


سیره حسنی : ترجمه و توضیح چهل حدیث درباره سیره امام حسن مجتبی ( علیه السلام ) - جواد محدثی