مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : شکوه شعر عاشورا در زبان فارسی
پديدآورنده : محمد علی مجاهدی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : مرکز تحقیقات اسلامی سپاه
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1379ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 560
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

شکوه شعر عاشورا در زبان فارسی

ابعاد گوناگون تجلی فرهنگ عاشورا در شعر فارسی و تاریخ پدیداری و تطور محتوایی و ساختاری شعر اصیل و الهی عاشورایی مورد بررسی قرار گرفته است.

اثر حاضر جهت پاسداشت، احیا و گسترش فرهنگ غنی و پویای عاشورا است که مرکز تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه زمینه تهیه این اثر تحقیقی عاشورایی را فراهم آورده است.

در «شکوه شعر عاشورا در زبان فارسی» ابعاد گوناگون تجلی فرهنگ عاشورا در شعر فارسی و تاریخ پدیداری و تطور محتوایی و ساختاری شعر اصیل و الهی عاشورایی به وسیله شاعر و ادیب توانا ... محمدعلی مجاهدی(پروانه) با ظرافت، تیزبینی، دقت و موشکافی قابل تحسینی مورد بررسی قرار گرفته است.

مطالب کتاب از شش فصل تشکیل شده است که برخی عناوین آن عبارت اند از:

شعر از نظر قرآن و سنّت، تعریف شعر و نظم، رفتار پیامبراکرم(ص) با شعر ارزشی و ضدّ ارزشی، جانبداری معصومین(ع) از شعر ارزشی، رجزهای عاشورایی امام حسین(ع) و اصحاب آن حضرت، تعریف «شعر عاشورا» و «شعر عاشورایی» قلمرو «شعر آئیینی» در گستره زبان فارس، چهره های شاخص «شعر آئینی» تا سده نهم، پیشینه شعر عاشورا در زبان فارسی، آغاز عزاداری عمومی برای شهدای کربلا در ایران، نخستین شعر عاشورایی مکتوب در زبان فارسی، محتشم، قافله سالار شعر عاشورا، دامنه تأثیر شعر محتشم در قلمرو و شعر عاشورا، سیر تطور تدریجی شعر عاشورا، عوامل دخیل در تطوّر بیرونی و ساختاری شعر عاشورا، عوامل دخیل در تطوّر درونی و محتوایی شعر عاشورا، علل رویکرد شاعران به مفاهیم ارزشی عاشورا، در دو دهه اخیر، بایدها و نبایدها در شعر عاشورایی، و بررسی نوحه ها و شعارهای عاشورایی.