مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : حضور و مراقبه همراه با شرح مناجات العارفین
پديدآورنده : سید علی رضا طباطبایی
محل نشر : قم
ناشر : سبط النبی(ع)
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1386ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 208
قطع : رقعی
زبان : عربی ـ فارسی
جستجو در Lib.ir

حضور و مراقبه همراه با شرح مناجات العارفین

مناجات با خداوند محور اصلی کتاب است.

این کتاب دارای دو بخش است. بخش اول رساله ای است درباره حضور و مراقبه و بیان راه های تکامل انسان، نگارنده ابتدا اهمیت حضور و مراقبه را خاطرنشان می سازد. سپس مطالبی نظیر انسان در حال تکامل، راه های چهارگانه و مسیر تکامل انسان، قرآن کریم و بیان صیرورت انسان و لزوم آگاهی انسان از تکامل خود بازگو شده است. به تصریح نگارنده: انسان شدن و به فعلیت رسیدن، هدف اصلی در تلاش انسان است. در محیط زندگی انسان، کوشش در این است که از مرحله ی طبیعت، ارتقا پیدا کند و به مرحله ی مثال و برزخ برسد یعنی در حالی که در عالم طبیعت زندگی می کند، بتواند با عالم مثال منفصل، ارتباط داشته باشد و از این حد هم عروج روحی و صعود ذاتی پیدا کند تا بتواند با عالم عقول و مفارقات نوری در ارتباط باشد و خود به فعلیت عقلی برسد و بتواند کار عقول را انجام دهد. این سیر انسان است. این تفسیر زندگی انسان است. این هدف کشش و تلاش انسان است و انسان بدون این زندگی آرمانی، ارزش زیستن ندارد».

بخش دوم شرحی است بر مناجات العارفین از مجموعه مناجات خمشه عشر امام سجاد(ع). این رساله شامل یک مقدمه و چهار بخش است و در پایان آن ترجمه روانی از دعای کمیل آمده است. مؤلف در مقدمه تعریفی از مناجات و شناخت عارف بیان می کند و سپس مناجات عارفین را در چهار بخش با این عنوان ها شرح می کند: جهان بینی عارفان بیان طرز تفکر و بینش اهل عرفان، دعا و درخواست عارفان، تشریح طعم شیرین بندگی در وادی عرفان، نیایش پایانی و درخواست بقای حال عرفانی. مؤلف در شرح خود از کتاب های عرفانی مانند: شرح فصوص الحکم، فتوحات، مثنوی معنوی، مصباح الانس و هزار و یک نکته علامه حسن زاده آملی بهره برده است .

چاپ های دیگر:

قم، انتشارات بخشایش، چاپ اول، ۱۳۸۲، ۲۰۰ صفحه، رقعی،

قم، مطبوعات دینی، چاپ اول، ۱۳۸۵، ۲۰۰ صفحه، رقعی،

قم، کتابسرای اشراق، چاپ اول، ۱۳۸۲، ۲۰۸ صفحه، رقعی.