مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : سیری در مرثیه عاشورایی
پديدآورنده : ذبیح الله صاحبکاری
محل نشر : مشهد
ناشر : تاسوعا
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1379 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 376
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

سیری در مرثیه عاشورایی

مشتمل بر مجموعه سروده ها و مرثیه هایی درباره واقعه عاشورای حسینی

کتاب، مشتمل بر مجموعه سروده ها و مرثیه هایی است که درباره واقعه عاشورای حسینی طی سه بخش به طبع رسیده است. نگارنده پس از مقدمه ای درباره نقش مرثیه در تحولات اجتماعی این مطالب را فراهم می آورد: عاشورا در ادب فارسی، مرثیه سرایی و تأثیر فردی و اجتماعی آن، اثر اجتماعی و فرهنگی شعر، و مرثیه عاشورایی در دوران ائمه طاهرین(ع) .

در بخش نخست که با عنوان نمونه هایی از سروده های شاعران به چاپ رسیده، نگارنده ضمن معرفی شاعران عرب و ذکر سبک آنان، نمونه ای از شعر آنها را آورده است که از آن جمله اند: ابوالاسود دوئلی، یحیی بن حکم، عقبه بن عمرو، بشیر بن جذلم، کمیت، و جعفربن عفان، بخش دوم با همان ترتیب به شاعران فارسی زبان کسائی مروزی، امیر معزی، حکیم سنایی، مولوی،ابن یمین، خواجوی کرمانی، صائب تبریزی و دیگران اختصاص یافته است.

در بخش پایانی نمونه هایی از سروده های شاعران معاصر گرد آمده است.