مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : شورش در خلق عالم
گزارش وتحليل وتوصيف : حمید اجتماعی
محل نشر : تهران
ناشر : وزارت ارشاد
نوبت چاپ : دوم
تاریخ انتشار : 1378 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 207
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

شورش در خلق عالم

سیری در ترکیب بند محتشم کاشانی و استقبالهای آن در رثای سیدالشهدا(ع)

شامل گزارش کوتاهی است از زندگی محتشم کاشانی و ترکیب بند او در سوگ امام حسین(ع).

پس از آن متن بیست و یک ترکیب بند دیگر، که در استقبال از ترکیب بند محتشم درباره امام حسین(ع) سروده شده، به ترتیب تاریخی آمده است.

از جمله می توان به ترکیب بند وحشی بافقی، حزین لاهیجی، عاشق اصفهانی، وصال شیرازی، نیرتبریزی، مدرس اصفهانی و جلال الدین همائی اشاره کرد این ترکیب بندها بدون شرح و توضیح آورده شده اند، اما گزارش مختصری از زندگی شاعران آنها ارائه گردیده است.