مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : آموزه امر بین امرین در اندیشه امامیه نخستین
پديدآورنده : سید حسن طالقانی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1397ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 229
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

آموزه امر بین امرین در اندیشه امامیه نخستین

این پژوهش تلاش می کند سیر پیدایش یک مسئله کلامی و سپس پاسخ هایی را که این مسئله در تاریخ اندیشه اسلامی و به ویژه در اندیشه امامیه داشته است، مستند به منابع تاریخی و غیر تاریخی نشان دهد.

این پژوهش، رویکردی تاریخ کلامی دارد و به بررسی یکی از مهم ترین موضوعات کلامی در چهار سده نخست اسلامی می پردازد. مسئله اصلی این پژوهش ـ بر خلاف پژوهش های کلامی ـ استنباط و اجتهاد در یک موضوع اعتقادی نیست و از همین رو به دنبال ارائه دلایل عقلی و نقلی برای اثبات یک باور نیست. این پژوهش تلاش می کند سیر پیدایش یک مسئله کلامی و سپس پاسخ هایی را که این مسئله در تاریخ  اندیشه اسلامی و به ویژه در  اندیشه امامیه داشته است، مستند به منابع تاریخی و غیر تاریخی نشان دهد.

در این اثر تلاش شده است با بازخوانی آموزه امر بین امرین در اندیشه امامیه نخستین و مقایسه دیدگاه ایشان با بزرگترین دیدگاه های رقیب در آن عصر یعنی اصحاب حدیث و معتزله، امتیازات این نظریه در پاسخ گویی به مشکل جبر و اختیار و زوایای مخفی تقریر اندیشمندان متقدم امامیه آشکار شود.

مطالب کتاب در چهار فصل زیر تنظیم شده است:

فصل اول: مسئله فاعلیت، ریشه ها و رویارویی ها

فصل دوم: ظهور نظریه أمر بین أمرین

فصل سوم: نظریه أمر بین أمرین در اندیشه امامیه

فصل چهارم: أمر بین أمرین در مقایسه با نظریه های رقیب