کتاب‌شناخت آثار انتقادی دانشگاهیان اهل‌سنت در تعامل با احادیث اهل‌بیت

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : احمد غلامعلی

سال 1398 / شماره پیاپی 18 / صفحه

چکیده :

موفقیت پژوهش‌های حدیثی شیعه در مواجهه با برخی از مفاهیم و اصطلاحات مشترك بین فریقین شیعه و سنی زمانی رخ می‌دهد كه طرفین از آخرین پژوهش‌ها و نِقاش‌های یكدیگر آگاه باشند؛ برای نیل به این مهم در این مقاله با چهار اثر از نویسندگان عامه كه در عربستان و كویت در دهه اخیر علیه حدیث امامیه نوشته شده آشنا می‌شویم. نخستین اثر در سال جاری با عنوان «عقائد الشیعة و حَقائقُهم المُغَیبَة» چاپ‌شده است و احتمالاً به‌زودی به‌عنوان كتاب مرجعِ در بردارنده نقدِ مجموع باورهای شیعی در مراكز علمی عامه شُهره خواهد شد. اثر دوم بانام «برائة ‌ائمة آل البیت من عقیدة الاثنی عشریة فی الامامة و الصحابة» در دانشگاه ام‌القری نگاشته شده و می كوشد شیعه را مخالف دستورات اهل‌بیت معرفی كند و عملكرد و اندیشه اهل‌بیت را همسو با سلفی‌ها می‌داند. اثر سوم كتاب «اهل‌البیت بین المدرستین» است، نویسنده مفهوم اهل‌بیت را در شیعه و سنی بحث كرده و شیعیان را متهم می‌کند كه این مفهوم را به‌درستی درك نکرده‌اند. اثر چهارم نیز كتاب «عقائد الرافضة ورد علماء الشافعیة علیها» است، مؤلف سودانی وی در سعودی سعی كرده تمام باورهای كلی و جزئی شیعه را در كتاب خویش ارائه و نظر عالمان شافعی را از سده‌های نخست هجری تا سده سیزدهم در رد اعتقادات شیعه بیان كند. از انتشار كتاب اول و چهارم تنها چند ماه گذشته است.

کلیدواژه‌های مقاله :كتب انتقادی عامه،‌ عقائد الشیعة،‌ برائة ‌ائمة آل البیت، اهل‌البیت بین المدرستین،‌ عقائد الرافضة، رد علماء الشافعیة، نقد حدیث امامیه، حَمُّود نایف الدَّبُّوس،‌ محمد آل عجلان،‌ محمد بن سالم الخضر، عبد المجید علی المَحسِی ‌