نزول آیه اکمال در روز عرفه یا غدیر؟

بعضی احادیث نزول آیه اکمال را روز عرفه و برخی روز غدیر ذکر کرده اند. چگونه می توان میان آنها ...

آیه اکمال و تشریع حکم حج

آیا آیه اکمال دین اشاره به نهم ذی حجه و تشریح حکم حج ندارد؟

روایاتی پیرامون اکمال دين (واقعه غدیر)

روایاتی از ائمه معصومین علیهم السلام و صحابه پیرامون روز اکمال دين (واقعه غدیر)

منظور از «یوم» در آیه اکمال دین

آیا ممکن نیست «الیوم» در آیه اکمال، اشاره به دوران و روزگار باشد نه روزی خاص که ولایت امام علی(ع) ...

سبب نزول آیه اکمال دین

سبب نزول آیه اکمال دین چیست؟