تأثیر و تأثر تفاسیر شیعی و سنی

آیت‌الله احمد عابدی در درس تفسیر : تفاسیری داریم که مأثور نام دارند که در شیعه و سنی فرق دارند. ...

ملاک‏هایی برای شناسایی روایات اسرائیلی در جوامع حدیثی و تفسیری

اسرائیلیات روایاتی هستند که بیشتر مروّجان آن، نومسلمانانی از اهل کتاب بودند. مطالعات تاریخی درباره نحوه پیدایش این روایات و ...

تمسک العترة الطاهرة بالقرآن الکریم

گردآوری احادیثی که به آیات قرآن کریم استناد کرده اند.

شیوه‌های تفسیری حَسَنین(علیهما السلام) در منابع اهل سنت

آگاهي از روش تفسيري امام حسن و امام حسين(علیهما السلام) به عنوان دو سبط و وارثان علم پيامبر، ما را ...

امام علی(ع) و قرآن

پژوهشی است در روش شناسی تفسیری امام علی(ع).

گونه شناسی احادیث قرآنی امامیه از نظریه تا تطبیق

این نوشتار به چگونگی تعامل و بهره وری روشمند از احادیث قرآنی امامیه پرداخته است و تاکید دارد که روایات ...

تفسیر اثری

این نوشتار مباحثی تفسیری از جزء بیست و ششم قرآن کریم است.

تفسیر روایی جامع

تفسیر روایی، دریچه ای برای دست یابی به تعالیم قرآنی پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت گرامی ایشان است. این گونه ...

قواعد تفسیری در تفسیر اثری جامع بررسی می‌شود

قواعد تفسیری در تفسیر اثری جامع در نشستی که از سوی مرکز تخصصی تفسیر حوزه برگزار خواهد شد مورد بررسی ...

منابع تفسیری شیخ کلینی

کتاب‌های تفسیر روایی دسته‏ای از منابعی است که شیخ کلینی در تدوین کافی از آن‌ها بهره برده است. ازجمله این ...

تصحیح و انتشار تفسیر عرفانی قرآن منسوب به امام جعفر صادق(ع)

تفسیر عرفانی قرآن منسوب به امام جعفر صادق(ع) تصحیح مهدی تدین و سید‌علی‌اصغر میرباقری‌فرد از سوی نشر سخن منتشر شد. ...

اسباب نزول در نگاه طباطبایی، جوادی آملی و معرفت

سبب نزول،‏ سؤال،‏ حادثه و هر اتفاقی است که در عصر پیامبر (صلّى اللّٰه علیه و آله) رخ داده و ...

اعتبارسنجی روایات تفسیری از دیدگاه آیت الله معرفت با رویکرد ارزیابی روایات "التفسیر الاثری الجامع"

تحقیق حاضر به اعتبار سنجی روایات تفسیری از دیدگاه آیت الله معرفت (ره) پرداخته است. ایشان کتاب تفسیری با عظمتی ...

تفسیر اثرى شیعه و تطور آن

در این پایان نامه سیر تطور تفسیر روایی شیعه از عصر حضرت رسول (ص) تاكنون در سه مرحله بررسى شده ...