تواضع امام حسین(ع)

امام حسین(ع) دعوت بردگان را پذیرفت و خود نیز آنها را به منزل دعوت کرد.

انسان عاقل کار خیر خود را بزرگ نمی پندارد

آیت‌الله ری شهری با بیان اینکه انسان عاقل کار خیر دیگران را زیاد و عمل نیکوی خود را اندک می‌بیند، ...

تواضع مانع فخر فروشی دیگران می‌شود

آیت‌الله ری‌شهری امروز در درس خارج فقه، با بیان اینکه تواضع مانع فخر فروشی دیگران است، گفت: خداوند می‌فرماید: ...

504 - فروتنی و تواضع (۴)

و ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... خَفضِ الجَناح‌. صحبت در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق بود که بر اساس ...

تواضع و فروتنی ثمره معرفت انسان از جایگاه خویش است

آیت الله محمدی ری‌شهری در کلاس درس خارج فقه: فروتنی به منزله شناخت و معرفت انسان از جایگاه خود است به ...

503 - فروتنی و تواضع (۳)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... خَفضِ الجَناح‌. سخن در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق به تعریف تواضع رسید. گفتیم: ...

502 - فروتنی و تواضع (۲)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... خَفضِ الجَناح‌. در تبیین هشتمین زیور از زیورهای انسان‌های باتقوا و شایسته که با تعبیر «خفض ...

501 - فروتنی و تواضع

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... خَفضِ الجَناح‌. هشتمین زیور از زیورهای انسان‌های باتقوا و شایسته که در این بخش از دعای ...

کشتی تقوا

جرعه (21)

تواضع، رفعت معنوی

و جاءَهُ رجل بِلَبَن و عسل لِيَشربُهُ، فقال صلى الله عليه و آله وسلم: شرابان يُكتَفى بأحدهما عن صاحبه لا ...

تواضع داشتن برای خدا

من مواعظ النبی صلى الله عليه وآله وسلّم: وجاءَهُ رجل بِلَبَن وعسل لِيَشربُهُ، فقال صلى الله عليه وآله وسلّم: شرابان ...