تواضع امام علی(ع)

امام علی(ع) در اوج قدرت، تواضع خود را همچنان حفظ می کرد. نمونه ای از تواضع آن حضرت را در ...

تواضع پیامبر اکرم(ص)

هنگامی که فرشته ای به رسول خدا(ص) عرضه داشت: «می خواهی پیامبر و بنده باشی، یا پیامبر و شاه؟» تواضع ...

تواضع امام حسین(ع)

امام حسین(ع) دعوت بردگان را پذیرفت و خود نیز آنها را به منزل دعوت کرد.

انسان عاقل کار خیر خود را بزرگ نمی پندارد

آیت‌الله ری شهری با بیان اینکه انسان عاقل کار خیر دیگران را زیاد و عمل نیکوی خود را اندک می‌بیند، ...

تواضع مانع فخر فروشی دیگران می‌شود

آیت‌الله ری‌شهری امروز در درس خارج فقه، با بیان اینکه تواضع مانع فخر فروشی دیگران است، گفت: خداوند می‌فرماید: ...

504 - فروتنی و تواضع (۴)

و ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... خَفضِ الجَناح‌. صحبت در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق بود که بر اساس ...

تواضع و فروتنی ثمره معرفت انسان از جایگاه خویش است

آیت الله محمدی ری‌شهری در کلاس درس خارج فقه: فروتنی به منزله شناخت و معرفت انسان از جایگاه خود است به ...

503 - فروتنی و تواضع (۳)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... خَفضِ الجَناح‌. سخن در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق به تعریف تواضع رسید. گفتیم: ...

502 - فروتنی و تواضع (۲)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... خَفضِ الجَناح‌. در تبیین هشتمین زیور از زیورهای انسان‌های باتقوا و شایسته که با تعبیر «خفض ...

501 - فروتنی و تواضع

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... خَفضِ الجَناح‌. هشتمین زیور از زیورهای انسان‌های باتقوا و شایسته که در این بخش از دعای ...

کشتی تقوا

جرعه (21)

تواضع، رفعت معنوی

و جاءَهُ رجل بِلَبَن و عسل لِيَشربُهُ، فقال صلى الله عليه و آله وسلم: شرابان يُكتَفى بأحدهما عن صاحبه لا ...

تواضع داشتن برای خدا

من مواعظ النبی صلى الله عليه وآله وسلّم: وجاءَهُ رجل بِلَبَن وعسل لِيَشربُهُ، فقال صلى الله عليه وآله وسلّم: شرابان ...