بررسی سندی و دلالی حدیث موسوم به سیب معراج و بازتاب آن در شعر شاعران آیینی

حدیث اعطای سیب بهشتی به پیامبر(ص) در معراج و تأثیر آن در شکل‌گیری نطفۀ حضرت زهرا(س) با اینکه در بسیاری ...