صدیقه طاهره (س) و برخورداری از مقام تحدیث

در وحی با وساطت فرشته، پیامبر فرشته را در خواب یا بیداری می‌بیند، اما در «تحدیث» ولیّ خدا تنها صدای ...

امكان محدَّث بودن غیر نبی

وحى، به عنوان نوعى گفتگوىِ رازگونه، از جمله امتيازهاى انبيا است؛ حال آيا غير نبىّ نيز مى تواند مخاطب فرشتگان ...

معناى محدَّث

با توجه به لقب حضرت فاطمه(س) به «محدث»، این واژه به چه معناست؟

امکان نزول جبرئیل بر حضرت فاطمه(س)

فرود آمدن جبرئیل به زمین پس از وفات رسول خدا(ص) ممکن نیست. پس چگونه جبرئیل با حضرت فاطمه(س) سخن گفت؟ ...

تبيينِ مراد از مُحَدَّث

روايتى از امام صادق(ع) هست كه لقب آن حضرت را محدَّثه ذكر كرده. شرحی بر این حدیث

محمد بن احمد شیبانی محدثی از مکتب ری در نسل مشایخ شیخ صدوق

عمدۀ منابع رجالی، محمد بن احمد شیبانی را چونان یک راوی ناشناس از مشایخ شیخ صدوق شناسانده‌اند که از او ...