تأمّلی در گزارش های مربوط به استعفای مسلم از نمایندگی امام حسین علیه السلام

بر پایه گزارش های موجود ، مسلم بن عقیل ، پس از پذیرفتن نمایندگی امام حسین علیه السلام برای رفتن ...

قلمرو مأموریت مسلم بن عقیل به کوفه

محدوده مأموریت مسلم بن عقیل به کوفه چه بود؟

هدف ابن اشعث و ابن سعد در عمل به وصیت مسلم

هدف ابن اشعث و ابن سعد در عمل به وصیت مسلم چه بود؟

کارنامه مسلم در کوفه

کارنامه مسلم در کوفه چگونه بود؟

مسلم بن عقيل(ع)

مسلم بن عقيل(ع) کیست؟

خدمت طوعه به مسلم بن عقیل

طوعه چه خدمتی به مسلم بن عقیل کرد؟

انجام وظیفه مسلم بن عقیل

آیا مسلم بن عقیل در انجام دادن وظیفۀ خود، موفّق بود؟

تعداد بیعت کنندگان با مسلم بن عقیل

چند نفر با مسلم بن عقیل بیعت کردند؟

مسلم بن عقیل

خلاصه ای از زندگی مسلم بن عقیل چیست؟

مسلم بن عقيل(ع)

شرحی کوتاه از زندگی مسلم بن عقیل

مسلم بن عقیل، الگوی انتخاب گری در مدرسه حسینی

رویداد کربلا و عاشورا محصور به تاریخ و جغرافیا نیست و از جهات مختلف فرا تاریخی و فرا جغرافیاییقابل بررسی ...

دستگیری مسلم، پس از امان دادن به او

آیا مسلم بن عقیل بخاطر امان دادن به او تسلیم شد؟

عمل دشمنان به وصیت مسلم بن عقیل

عمر سعد و محمد بن اشعث از دشمنان نهضت حسینی بودند اما چطور می شود که آن دو به وصیت ...

ضعف مسلم در کوفه

آیا نمی توان گفت که مسلم بن عقیل در کوفه بخوبی عمل نکرد و نتوانست از فضای بوجود آمده، درست ...

مدت حضور مسلم بن عقیل در کوفه

چه مدت مسلم در کوفه بود تا اینکه آنجا به شهادت رسید؟

محل اقامت مسلم بن عقیل در کوفه

امام حسین(ع) به مسلم بن عقیل فرموده بود که در کوفه وارد خانه هانی شود اما چرا او به خانه ...

پذیرش امان از سوی مسلم به عقیل

آیا درست است که به مسلم بن عقیل در کوفه امان دادند و او قبول کرد و با این حیله ...

استعفای مسلم از نمایندگی امام حسین(ع)

آیا مسلم بن عقیل در میان راه کوفه، از نمایندگی امام حسین(ع) استعفا داد اما حضرت نپذیرفت؟

آمار بیعت کنندگان با مسلم بن عقیل

منابع تاریخی در مورد تعداد کوفیانی که با مسلم بیعت کردند، متفاوت نوشته اند. به نظر شما کدام درست است ...

ترور ابن زیاد از سوی مسلم بن عقیل

وقتی که ابن زیاد به عیادت هانی به خانه او رفت، مسلم در آنجا مخفی شده بود و می توانست ...

هدف ابن اشعث و ابن سعد در عمل به وصیت مسلم

هدف اصلی آن دو، منصرف کردن امام علیه السلام از آمدن به کوفه و جلوگیری از رسیدن ایشان به کانون ...

نگاهی به کارنامه مسلم در کوفه

با نگاهی سطحی به کارنامه مسلم(ع) ممکن است چنین تصوّر شود که وی، از سیاست و تدبیر لازم برخوردار نبود ...

سخنی در باره محلّ اقامت مسلم در کوفه

طبق دستور العمل امام حسین علیه السلام ، مسلم می بایست خانه هانی را به عنوان محلّ اقامت ...

سخنی در باره مدّت حضور مسلم در کوفه

مدت حضور مسلم در کوفه حدود دو ماه بوده است.

تأمّلی در گزارش های مربوط به دستگیری مسلم، پس از امان دادن به او

گزارش هایی را که حاکی از دستگیری مسلم علیه السلام پس از امان دادن به او هستند. اما نزدیک به ...

سخنی در باره تعداد بیعت کنندگان با مسلم

در اسناد تاریخی، تعداد بیعت کنندگان با مسلم ، متفاوتْ گزارش شده است : دوازده هزار، هجده هزار، بیست و ...

ناکامی ترور ابن زیاد از سوی مسلم بن عقیل

قرار بود مسلم بن عقیل عبید الله بن زیاد را ترور کند. چرا ترور اجرا نشد؟

شهادت مسلم بن عقیل

مسلم بن عقیل علیه السلام ، یکی از درخشان ترین چهره های نهضت حسینی بود که برای ارزیابی زمینه قیام ...

تأمّلی در گزارش طرح ترور ابن زیاد از سوی مسلم بن عقیل

یکی از مسائل قابل تأمّل در حوادث شهر کوفه قبل از شهادت مسلم ، گزارشی در موضوع طرح ترور ابن ...