پرخوری

خداوند از هیچ ظرفی به اندازه شکم پر، نفرت ندارد

کم خوری سبب شادابی چهره

حضرت عیسی(ع) به زنی که پیرچهره شده بود، سفارش به کم خوری کرد تا چهره اش تر و تازه شود. ...

پرخوری در شب

ابلیس پس از آنکه مردمان را در فریب خوردن، سه دسته می کند، به یحیی می گوید که شبی غذا ...

پرخوری سبب سستی در نماز و ذکر

پرخوری سبب تنبلی در نماز و ذکر می شود. ابلیس این را به یحیی بن زکریا(ع) گفت.

پرهيز از پرخوري

ره‌توشه (43)