ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1آیت‌الله ری‌شهری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، بزرگ‌خادم حدیث شیعهاحسانی فر محمد مهدی11741402
2تحلیل داده های طبقه شناختی «محمّد بن عیسی بن عبید» در پرتو منابع رجالی...سید علی رضا حسینی شیرازی, محمد لطفی پور9771402
3تحلیل تطبیقی دیدگاه آیت‌الله خویی و آیت‌الله داوری درباره دلالت وکالت ...فاطمه افراسیابی, مهدی اکبرنژاد9931402
4تحقیق و بررسی صحت انتساب فرقه مفضّلیه خطّابیه به مفضّل بن عمرمحمود محقق, مهدی محقق2491401
5اعتبارسنجی رجالی یحیی بن حبیب زیاتنصرت نیل ساز, ابوالفضل رجائی فرد1951401
6واکاوی مبانی رجالی شیخ انصاریسید ابوالقاسم حسینی زیدی, علی نصرتی, محمد حسن قاسمی2011401
7واکاوی شیوه‌های استخراج فهم راویسید علی دلبری, محمد زنده دل2081401
8شیوه‌ی مواجهه‌ی فقهای متقدم با مفاد احادیث عمار ساباطی در کتاب طهارتبارگاهی مصطفی2801401
9بازشناسی تعبیرهای به کار رفته در نام بردن از ابوالمفضل شیبانی در سندها...عافی خراسانی محمد3181401
10اعتبار سنجی اصالت روایات مهدوی کتابِ کنونی سلیم‌بن قیس و اعتبارِ کتاب،...استادی کاظم5841399
11واکاوی سندی و دلالی روایات تفویض تشریع به پیامبر اکرم(ص) در مصادر روای...سید رضا مؤدب, نگین علیزادهفهم نصوص23131399
12بررسی سندی و دلالی حدیث «من رآنی فی المنام فقد رآنی...»حسینی فر رضااسناد و طرق19801399
13بررسی آراء حدیثی – رجالی میرزا محمد اخباری با تکیه بر کتاب صحیفه اهل ا...فرخی نژاد ناصری شهربانو15801399
14نوآوری‌های رجالی محقق اردبیلی در جامع الرواةعلی نژاد جویباری ابوطالبکتب تحقیقی رجالی16331399
15شخصیت شناسی خزیمه بن ثابت و بررسی ماجرای ذوالشهادتینزهره نریمانی, سکینه مووینه, جعفر فیروزمندی18711399
16نگاهی اجمالی بر نحوه تعامل رجالیان با رجال کشّیببرکته شمشیری رحیمهکتاب شناسی و نسخه شناسی15281398
17تحلیل مفهوم واژه ثقه نزد محدثان و رجالیان متقدم شیعه و جایگاه مذهب در ...محمدرضا مهدوی یگانه, محمد تقی دیاری بیدگلی, محمد کاظم رحمان ستایشمبانی24111398
18بازپژوهی حیات شخصی ابو‌العباس نجاشیسعید طاوسی مسرور, رسول جعفریان20851398
19بازشناسی مبانی حجیّت قول دانشیان رجالمرتضی فریزنی, سید علی دلبریمباحث عام28561398
20فعالیت فرهنگی فطحیه در انتقال حدیث امامیه (نمونه موردی بنوفضّال)مفید عباسطبقات راویان28011398
صفحه از 27
تعداد موارد : 533