ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نوآوری‌های رجالی محقق اردبیلی در جامع الرواةعلی نژاد جویباری ابوطالبکتب تحقیقی رجالی15611399
2نگاهی اجمالی بر نحوه تعامل رجالیان با رجال کشّیببرکته شمشیری رحیمهکتاب شناسی و نسخه شناسی14321398
3درنگی بر نسخه تصحیح شده فهرست شیخ طوسی توسط سید عبدالعزیز طباطبائیسید محمد جواد شبیری, محمد باقر ملکیانکتب تحقیقی رجالی22981398
4روش شوشتری در کشف و تصحیح تحریفات و تصحیفات در قاموس الرجالفتحیه فتاحی زاده, محمد کاظم رحمان ستایش, سمیه رضوی‌خواه35171395
5گزارشی از پایان نامه «جایگاه نقد محتوایی و در ارزیابی راویان از دیدگاه...توحیدی نژاد علی27091395
6نوآوری های مزّی در «تهذیب الکمال»پرویز رستگار, عاطفه خاتمی20441394
7نقش غاليان در اشتهار تهمت غلو به جابر جعفيعباس احمدوند, سعید طاوسی مسرور90861390
8اثری رجالی از میراث شیعیان حلبمطهری سید مصطفی21861389
9أحوال رجال الاُصول الستّة عشراحمدیان نجف آبادی محمد علی بن رمضان385281388
10الفوائد الرجاليةکلباسی ابوالهدی656201386
11رساله شيخ بهايي در باره محمّد بن اسماعيلسلیمانی آشتیانی مهدی85891386
12بررسي توصيف رجالي محمّد بن سنانخادم پیر علی138061385
13الفوائد الرجاليةمحمد باقر قاینی بیرجندی, محمد کاظم رحمان ستایش771711384
14رسالة في أحوال أبي بصيرچهار سوقی محمد هاشم202341384
15حاشية رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصيرشبیری زنجانی سید موسی68011384
16رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصيرموسوی خوانساری مهدی بن حسن290151384
17انجاب الثقات في فحول الرواةالشریف علی نقی1129681383
18إكليل المنهج في تحقيق المطلبکرباسی محمد جعفر432051383
19المراشحنایینی میرزا محمد بن محمد ه413341382
20الرّسائل الرّجاليّه ج2کلباسی محمد ابراهیم724181381
صفحه از 3
تعداد موارد : 45