ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نوآوری‌های رجالی محقق اردبیلی در جامع الرواةعلی نژاد جویباری ابوطالبکتب تحقیقی رجالی18811399
2نگاهی اجمالی بر نحوه تعامل رجالیان با رجال کشّیببرکته شمشیری رحیمهکتاب شناسی و نسخه شناسی17141398
3درنگی بر نسخه تصحیح شده فهرست شیخ طوسی توسط سید عبدالعزیز طباطبائیسید محمد جواد شبیری, محمد باقر ملکیانکتب تحقیقی رجالی25691398
4روش شوشتری در کشف و تصحیح تحریفات و تصحیفات در قاموس الرجالفتحیه فتاحی زاده, محمد کاظم رحمان ستایش, سمیه رضوی‌خواه37481395
5گزارشی از پایان نامه «جایگاه نقد محتوایی و در ارزیابی راویان از دیدگاه...توحیدی نژاد علی29771395
6نوآوری های مزّی در «تهذیب الکمال»پرویز رستگار, عاطفه خاتمی22441394
7نقش غاليان در اشتهار تهمت غلو به جابر جعفيعباس احمدوند, سعید طاوسی مسرور97781390
8اثری رجالی از میراث شیعیان حلبمطهری سید مصطفی23171389
9أحوال رجال الاُصول الستّة عشراحمدیان نجف آبادی محمد علی بن رمضان493181388
10الفوائد الرجاليةکلباسی ابوالهدی786381386
11رساله شيخ بهايي در باره محمّد بن اسماعيلسلیمانی آشتیانی مهدی95201386
12بررسي توصيف رجالي محمّد بن سنانخادم پیر علی143701385
13الفوائد الرجاليةمحمد باقر قاینی بیرجندی, محمد کاظم رحمان ستایش840001384
14رسالة في أحوال أبي بصيرچهار سوقی محمد هاشم268331384
15حاشية رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصيرشبیری زنجانی سید موسی77671384
16رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصيرموسوی خوانساری مهدی بن حسن351751384
17انجاب الثقات في فحول الرواةالشریف علی نقی1250381383
18إكليل المنهج في تحقيق المطلبکرباسی محمد جعفر480431383
19المراشحنایینی میرزا محمد بن محمد ه467821382
20الرّسائل الرّجاليّه ج2کلباسی محمد ابراهیم780951381
صفحه از 3
تعداد موارد : 45