راه خدا دوستی

پرسش :

راه رسیدن به خدا دوستی چیست؟پاسخ :

مسئله اصلی ، چگونگی به دست آوردن محبّت خداست . خلاصه رهنمودهای اهل بيت(ع) اين است كه اصلی ترين مبادی محبّت خدا پس از فضل و رحمتش ، معرفت است . خداوند سبحان ، به فضل و رحمت خود ، عشق به خوبی ها و زيبايی ها را در سرشت انسان نهاد و از آنجا كه خود ، جامعِ همه كمالات و زيبايی هاست. ممكن نيست كسی حقيقتا او را بشناسد و او را دوست نداشته باشد . از اين رو ، امام مجتبی عليه السلام تأكيد می فرمايد كه :

مَن عَرَفَ اللّهَ أحَبَّهُ .[۱]

هركه خدا را بشناسد ، دوستش خواهد داشت .


[۱]تنبيه الخواطر : ۱ / ۵۲ .بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت