امام رضا عليه السلام و مدعيان تشيع

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی

سال بیست و چهارم / شماره پیاپی 215 / صفحه 5-11

چکیده :

اين مقاله شرحى است بر كلام امام رضا عليه السلام در باب صفات شيعيان. امام رضا عليه السلام ويژگى بارز شيعه واقعى را اطاعت محض از خداى سبحان، انجام وظايف الهى و پرهيز از محرمات و نافرمانى خدا مى دانند. همچنين ويژگى هاى شيعيان عبارتند از: خداترسى، اطاعت از او، فروتنى و خشوع، امانت دارى و ياد فراوان خدا، اقامه نماز و روزه، نيكى به والدين، مراعات حال همسايگان، مستمندان و يتيمان، راستى گفتار، تلاوت قرآن، نيكى به مردم. امانت داران واقعى شيعه، به درستكارى و امانت دارى ميان خويشان و مردم شهره هستند. اگر كسى صرفا ادعاى دوستى با خدا و اهل بيت عليهم السلام داشته باشد، هيچ گاه امان نامه آزادى از جهنم نخواهد داشت. ملاك محبت و ولايت اهل بيت عليهم السلام، اطاعت از خدا و ملاك دشمنى با آنها، عصيان و نافرمانى از خداست. ازاين رو، ولايت و محبت اهل بيت عليهم السلام با عمل صالح و اطاعت خدا به دست مى آيد.

کلیدواژه‌های مقاله :ولايت، اطاعت خدا، پرهيزكارى، شيعيان واقعى