بررسی تحلیلی حدیث «ارتد الناس بعد النبی صل الله علیه و آله الا ثلاثة»

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : محمد نادری

سال هفتم / شماره پیاپی 15 / صفحه 95-117

چکیده :

ارتداد صحابه از جمله شبهاتی بوده که از گذشته تاکنون، به شیعیان نسبت داده شده است. از مستندات چنین شبهه‎ای، حدیث «ارتد الناس بعد النبی صل الله علیه و آله الا ثلاثة» است. بزرگی صحابه و جایگاه آنان در قرآن و روایات ضروری می‌‌نماید تا حدیث مزبور مورد پژوهش قرار گیرد. نوشتار حاضر بر آن است تا با استفاده از منابع، متون و اسناد موجود در کتاب‌های حدیثی، ابتدا حدیث را از نظر صدوری مورد ارزیابی قرار داده، سپس به تبیین معنای واژگان روایت و بیان دیدگاه علمای شیعه و اهل‎سنّت بپردازد. این نوشتار برای اولین‎بار به اعتبارسنجی حدیث مذکور و دلالت آن پرداخته و به روش نقلی - ادبی، حدیث را تحلیل نموده و با بهره‌گیری از کتب لغت و کاربردهای قرآنی - حدیثی، به تبیین انواع ارتداد دست یافته و معنای متناسب با روایت را ارائه نموده است.

کلیدواژه‌های مقاله :ارتداد صحابه، عدالت صحابه، حدیث ارتداد، اعتبارسنجی حدیث