دلالت حدیث «اثنا عشر خلیفه» بر ولادت امام عصر(عج)

سال دوم / شماره پیاپی 3 / صفحه 45-61

چکیده :

اعتقاد به منجی موعود از نسل پیامبر خاتم(ص) و همنام با آن حضرت، باور مشترک میان همه فرق اسلامی است که البته در جزئیات این موضوع اختلافاتی وجود دارد، از جمله مسائل اختلافی مسأله ولادت امام زمان(عج) است، یکی از دلایل شیعه بر اثبات ولادت امام زمان(عج) احادیث «دوازده خلیفه» می‌باشد. این احادیث در منابع کهن و معتبر شیعی به گونه های مختلفی گزارش شده است، در منابع کهن و معتبر اهل سنت نیز تعبیر «اثْنَا عَشَرَ خَلِیفَةً» گزارش شده است. همه این گزارش‌ها حاکی از آن است که پیامبر اکرم(ص) در پی معرفی دوازده نفر یکی پس از دیگری به عنوان جانشینان خود و رهبران آینده جهان اسلام بوده که راویان حدیث، سخن حضرت را نقل معنا نموده است. در واقع، پیام اصلی روایات دوازده خلیفه، استمرار امامت دوازده جانشین پیامبر اکرم(ص) تا قیامت است و دلالت این احادیث بر ولادت امام مهدی(عج) به دو صورت قابل توجیه و اثبات است که در مقاله به آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :حدیث اثنا عشر خلیفه، دوازده امام، دوازده امیر، ولادت امام زمان(عج)