دفاع از مهدويت - صفحه 211

دفاع از مهدويت ۱

تلخيص و ترجمه از: سعيد شفيعى

چكيده

اعتقاد به «ظهور منجى» عقيده اى است كه كم و بيش در همه اديان الهى ريشه دارد. در مذهب شيعه، «مهدويت»؛ يعنى، اعتقاد به ظهور مهدى(عج) از اساسى ترين اصولى است كه بر روايات پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام متكى است. در ميان جوامع روايى، «كافى» از مهمترين آثارى است كه بسيارى از روايات مهدويت را در خود گرد آورده است. در عين حال برخى خواسته اند با تضعيف اين روايات مهدويت را محصول فشار بر شيعيان يا اختلاط آنها با فارسيان يا اسطوره پردازى آنان جلوه دهند و در اين نوشتار كه خلاصه ترجمه كتاب «دفاع عن الكافى» ج 1 تا صفحه 612، تأليف: ثامر هاشم حبيب العميدى است، سعى شده است پاره اى از شبهات مطرح در زمينه مهدويت و مباحث مربوط، آنچنان كه در كتاب كافى گرد آمده است، بررسى و به آنها پاسخ داده شود.

مقدمه

در ميان كتب حديث شريف كافى شهرتى فراوان داشته و از زمان نگارش آن تا به حال در ميان علما و محدثين داراى جايگاهى والا بوده است. از ويژگى هاى ممتاز اين كتاب هم عصرى مؤلف با دوران غيبت صغرى و بسيارى از ياران ائمه عليهم السلام است، همچنين گستردگى احاديث و حسن ترتيب آن باعث شده كه علما در رفع نيازهاى

1.دانشجوى دوره كارشناسى دانشكده علوم حديث (ورودى ۷۸).

صفحه از 259