مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : زندگانی امام زین العابدین(ع)
زمان پدیدآورنده: 1316 ـ 1391ق
محل نشر : مشهد
ناشر : آستان قدس رضوی
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1374ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 629
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

زندگانی امام زین العابدین(ع)

ترجمه اثری تحقیقی، در شرح حال و سیره و میراث علمی و فرهنگی امام چهارم، حضرت زین العابدین(ع) است.

ترجمه اثری تحقیقی، در شرح حال و سیره و میراث علمی و فرهنگی امام چهارم، حضرت زین العابدین(ع) است. کتاب به سبک تحلیلی ـ گزارشی تألیف شده و عمده تلاش نویسنده در آن، اثبات شایستگی های علمی و رهبری دینی امام سجاد(ع) است. مأخذ کتاب عمدتا شیعی است و بیشتر بخش های آن را دیدگاه های امام در عرصه های گوناگون از قبیل حقوق، دعا، تفسیر، اشعار، احتجاجات و کلمات تشکیل داده است.

کتاب به ترتیب دوران حیات امام سجاد(ع) سامان یافته و از شرح حال مادرش، شاه زنان، شروع شده و تولد، نام، لقب، امامت و نصوص و شرایط امامت و معجزه های چندی از آن حضرت، گزارش شده است.

مباحث بعدی کتاب، پیرامون صحیفه سجادیه و بررسی ابعاد و گزارشی از محتوای آن را تشکیل می دهد و آن گاه نمونه هایی از دعاهای آن ذکر و تحلیل شده است.

نویسنده در ادامه، رساله حقوق امام زین العابدین را معرفی کرده و کتابش را با نصایحی از امام پی گرفته است. اشعار و سخنان منظوم و پاسخ ایشان به پرسش های دینی، تفسیر آیات قرآن و بیان احکام شرعی و احتجاج های وی، مطالب دیگری از این اثر است.

در ادامه، به شخصیت معنوی امام و عبادت، بردباری، بخشش، روزه داری، تواضع، صبر و گریه ایشان پرداخته شده و نمونه هایی از این موارد نیز، ذکر گردیده است.

موضع گیری امام در برابر حکومت بنی امیه و حاکمان دوران خود، بخش مختصری از این اثر است. قصیده فرزدق در باره امام، وصایای امام سجاد(ع)، فرزندان وی، شهادت او و اشعاری در مدح و رثای امام، پایان بخش کتاب است.