مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : نقش امام سجاد(ع) در رهبری شیعه
پديدآورنده : محسن رنجبر
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1380 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 248
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

نقش امام سجاد(ع) در رهبری شیعه

فعالیت های سیاسی امام سجاد(ع) است که به شیوه توصیفی و کتابخانه ای گردآوری شده است.

این اثر، پایان نامه تحصیلی مؤلف در دوره کارشناسی ارشد رشته تاریخ و در باره فعالیت های سیاسی امام سجاد(ع) است که به شیوه توصیفی و کتابخانه ای گردآوری شده است. هدف وی از این تحقیق، بررسی ابعاد گوناگون فعالیت های امام سجاد(ع) و از جمله موضع گیری و فعالیت سیاسی آن حضرت است.

کتاب از سه بخش تشکیل شده است. در بخش نخست که دو فصل دارد، به سیره امامان شیعه به طور کلی و به ویژگی های اخلاقی و علمی امام سجاد(ع)، به تفصیل پرداخته شده است.

بخش دوم، ارائه دورنمای کلی عصر امامت امام سجاد(ع) و اوضاع سیاسی و اجتماعی آن بزرگوار است.

در بخش سوم، به مهم ترین فعالیت های حضرت سجاد(ع) در عرصه های اعتقادی، علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و تربیتی می پردازد.

نویسنده، کوشیده است تا مطالبی در باره رهبری و شیوه مبارزاتی امام سجاد(ع)، موضع گیری های وی در برابر قیام های عمر خویش علیه امویان، گریه آن حضرت بر امام حسین(ع)، اسرار دعاهای صحیفه سجادیه، توجه امام سجاد(ع) به محرومان و مبارزه آن حضرت با انحراف ها، به شیوه تحلیلی ارائه دهد و در پایان، نتیجه گیری کرده است که امام سجاد(ع) با بهره گیری از اصل تقیه، هستی و دوام شیعه را حفظ، و معارف دینی را در قالب دعا و اندرز تبیین و ماندگار کرد و همین امر، زمینه ساز انقلاب فرهنگی دو امام پس از وی شد.

نقل چهل حدیث از امام سجاد(ع) و ذکر منابع مورد استفاده، پایان بخش کتاب است.