مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : دنیای ناشناخته نیایش
پديدآورنده : علیرضا تقدس
محل نشر : تهران
ناشر : دفتر نشر فرهنگ اسلامی
نوبت چاپ : هشتم
تاریخ انتشار : 1372ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 88
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

دنیای ناشناخته نیایش

نگرشی بر نیایش امام سجاد سید الساجدین(ع)

این نوشتار، نگاهی کوتاه به بعضی از نیایش های امام سجاد(ع) دارد و مؤلف کوشیده برخی موضوع ها و مفاهیم اعتقادی را که در این دعاها نهفته است تبیین کند. نگاه مؤلف، بیشتر جنبه سیاسی دارد و معتقد است که امام سجاد به وسیله نیایش های خود، انترناسیونال اسلامی را به وحدت و اعتصام به حبل المتین و تمسک به عروة الوثقی و چنگ زدن به ریسمان گسل ناپذیر الهی فرا می خواند.

به نظرنویسنده، بزرگترین جلوه شخصیت امام سجاد(ع) در نیایش اوست. او که دعا را نه به عنوان وسیله ای برای فرار از مسئولیت های عملی و اجتماعی و ایفای نفش انسانی، بلکه برای بیان افکار و عقاید، دردها، رنجها و محرومیت های جامعه خود و نشان دادن راه مبارزه به مستضعفین جهان انتخاب کرده بود.

درحقیقت با همین دعا به اطرافیان خود، به مردم جامعه و زمان خود به پیروان خود، به همه مسلمانان جهان و به امت خود، به ما و تاریخ بشریت درس فداکاری، درس گذشت و ایثار، درس مقاومت و سرانجام انسانیت و درس عبودیت داده است. در این اثر موضوع هایی از قبیل: روح نیایش، سیری در نیایش پیشوا، درس توحید و نبوت، مراحلِ ایمان، درس مقاومت در برابر ستم، پیوند با حق، بر سرِ دو راهی انسانیت و حیوانیت، خدا مرکزی، هدف آفرینش، جهت گیری مثبت در نیایش، نیایش یا ارائه تئوری نظامی، ماهیت جبهه باطل، جنگ روانی یا تضعیف روحیه، پشتِ جبهه، خشوع در اوج آگاهی و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.