مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : فرهنگ سخنان امام حسین(ع)
پديدآورنده : محمد دشتی
محل نشر : قم
ناشر : مؤسسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین(ع)
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1379ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 751
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

فرهنگ سخنان امام حسین(ع)

متن سخنان امام حسین(ع) و ترجمه آنها به زبان فارسی

مجموعه حاضر، حاوی متن سخنان امام حسین(ع) و ترجمه آنها به زبان فارسی است. مؤلف، احادیث امام حسین(ع) را در زمینه موضوعات اخلاقی و معارف فقهی و موضوعات دینی دسته بندی کرده و طبق حروف الفبا فهرست نموده است.

این کتاب به شیوه کتب حدیثی تدوین یافته است. منابع آن نیز کتب حدیثی و تاریخی و کتب شیعه و بعضی از منابع تاریخ اهل سنت است. برخی از موضوعات مطرح شده در آن چنین است: آزادی؛ آزاد گذاشتن یاران و همراهان، آگاهی؛ آگاهی از شهادت خویش و...، آداب، اخلاق، خداشناسی، ازدواج، بخشندگی، بیعت کردن، پیوند خویشاوندی، امامت، توکل و ساده زیستی، ترس از خدا، تفسیرقرآن، جهاد، دشمن شناسی، دعا و نیایش، دفاع از حق، شیعه و شیعیان و....