احمد غلامعلی

احمد غلامعلى در سال ۱۳۴۸ در تهران متولد شد. تحصیلات خود را در حوزه علمیه قم و نزد عالمان فرهیخته آغاز نمود و سپس در کنار تحصیل در دانشکدۀ علوم حدیث، به تدریس در حوزه و دانشگاه پرداخت. وى فعالیت‏هاى پژوهشى خود را با ورود به مؤسسه علمى فرهنگى دار الحدیث سامان داد و تاکنون پانزده اثر علمى به همت ایشان منتشر شده و مشاوره علمى چندین پایان‏نامه را بر عهده گرفته است. حجة الاسلام والمسلمین غلامعلى هم اکنون عضو هیئت علمى دانشکده علوم حدیث شهر رى و معاون پژوهشی پژوهشکده علوم و معارف حدیث دار الحدیث است.


سایت شخصی
 احمد غلامعلی