احسان سرخه‌ای

احسان سرخئی، نام پدر: کاظم، محل و تاریخ تولد: بابل /1344 ورود به حوزه علمیه سال 1362 پس از اخذ دیپلم

اساتید دروس مقدمات : حجج اسلام طالقانی، آدینه وند و امین شیرازی

اساتید دروس فقه : حضرات آیات استادی، عراقچی و میبدی و اصول حجج اسلام محمدی، خاتمی و مؤیدى قمى

اساتید دروس سطح : حضرات آیات محقق داماد، پایانی و اعتمادی ، استاد گنجی

اساتید دروس خارج: حضرات آیات عظام بهجت، فاضل لنکرانی، تبریزی، وحید خراسانی و سید احمد مددی

ارائه پایان نامه سطح 3 و سطح 4 حوزه

تحصیلات حوزوی: سطح دو (معادل کارشناسی) حوزه علمیه قم، سطح سه (معادل کارشناسی ارشد) حوزه علمیه قم، 1387 سطح چهار (معادل دکتری) حوزه علمیه قم، 1393

تحصیلات دانشگاهی: کارشناسی مهندسی کامپیوتر، 1388

عضو تمام وقت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (گروه قرآن پژوهی)

عضو پاره وقت پژوهشکده علوم و معارف حدیث (گروه دانشنامه نگاری)

 1. تجربیات علمی- اجرایی (مدیریت های علمی، مجری طرح ها و همایش های علمی و ...):

ردیف

عنوان

نقش

نحوۀ انجام

مرکز انجام

سال انجام

فردی

گروهی

 1.  

بخش تفسیر اثری

راه اندازی و مدیریت

 

قم/ مؤسسه علمی- فرهنگی دارالحدیث

1378-1380

 1.  

تألیف نرم افزار «پاسخگویی به پرسش های حدیثی»

تحلیل و طراحی و برنامه نویسی

 

قم/ مؤسسه علمی- فرهنگی دارالحدیث

1380

 1. 2

مدیریت فنآوری اطلاعات و ارتباطات

مدیر

 

قم/ مؤسسه علمی- فرهنگی دارالحدیث

1382-1390

 1. 3

تألیف نرم افزار قلم (فهرستگان نسخ خطی حدیثی و علوم حدیثی)

تحلیل و طراحی و برنامه نویسی

 

قم/ مؤسسه علمی- فرهنگی دارالحدیث

1383

 1. 4

تولید نرم افزارهای مختلف پژوهشی

مدیر

 

قم/ مؤسسه علمی- فرهنگی دارالحدیث

1385-1390

 1. 5

پایگاه «حدیث. نت» Hadith.net

تحلیل و طراحی و اشراف

 

قم/ مؤسسه علمی- فرهنگی دارالحدیث

1386-1390

 1. 6

پایگاه اطلاع رسانی کتابخانه های ایران Lib.ir

تحلیل و طراحی و توسعه و مدیریت

 

قم/ مؤسسه علمی- فرهنگی دارالحدیث

1387 تا کنون

 1. 7

تألیف نرم افزار اعراب گذاری هوشمند احادیث

hadith.net/HadithViewErab.aspx

تحلیل و طراحی و برنامه نویسی

 

قم/ مؤسسه علمی- فرهنگی دارالحدیث

1387

 1.  

پایگاه «شهر حدیث» HadithCity.com

تحلیل و طراحی و اشراف

 

قم/ مؤسسه علمی- فرهنگی دارالحدیث

1388-1390

 1. 8

نرم افزار فهرستیار

تحلیل و طراحی

 

قم/ مؤسسه علمی- فرهنگی دارالحدیث

1388

 1. 9

هماهنگی و نظارت و ارزیابی فناوری اطلاعات

مسئول

 

قم / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

1388 تا 1390

 1. 10

سومین جشنواره رسانه های دیجیتال

(کار گروه مبلغ و مروج اسلام و معارف اسلامی)

داور

 

مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1388

 1. 11

چهارمین جشنواره رسانه های دیجیتال

(کار گروه مبلغ و مروج اسلام و معارف اسلامی)

داور

 

مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1389

 1.  

جشنواره نرم افزارهای قرآنی (کار گروه نرم افزارهای پژوهشی قرآنی)

داور

 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم

1389

 1.  

پنجمین جشنواره رسانه های دیجیتال

(کار گروه مبلغ و مروج اسلام و معارف اسلامی)

داور

 

مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1390

 1.  

ششمین جشنواره رسانه های دیجیتال

(کار گروه مبلغ و مروج اسلام و معارف اسلامی)

داور

 

مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1391

 1.  

گروه فناوری اطلاعات

رئیس

 

قم / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

1391 تا کنون

 1.  

حوزه ریاست

مشاور و سرپرست حوزه ریاست

 

 

قم / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

1392 تا 1393

 1.  

شوراى تخصصى پژوهش

عضو

 

 

قم / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

1392 تا کنون

 1.  

هیأت اجرایی منابع انسانی

عضو

 

 

قم / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

1395 تا کنون

 

 

 1. فعالیت های آموزشی ( تدریس، مشاوره، راه نمایی و داوری پایان نامه و ...):

ردیف

عنوان

نقش

نحوۀ انجام

مرکز انجام

سال انجام

فردی

گروهی

 1. 3

روش تحقیق

مدرس

 

قم/ جامعة المطفی العالمیة

ترم دوم 86-87

 1. 4

جوامع حدیثی متأخر

مدرس

 

قم/ مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه

ترم دوم 86-87

 1. 5

جوامع حدیثی متأخر

مدرس

 

قم/ مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه

ترم اول 88-89

 1. 7

آشنایی با منابع حدیثی متقدم

مدرس

 

قم/ مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه

ترم اول 89-90

 1.  

تاریخ و منابع حدیث شیعه و اهل سنت

مدرس

 

قم/ دانشکده علوم حدیث (مقطع کارشناسی ارشد)

ترم اول 89-90

 1. 8

تاریخ حدیث شیعه

مدرس

 

شهرری/ دانشکده علوم حدیث (مقطع کارشناسی)

ترم اول 89-90

 1. 9

جوامع حدیثی شیعه

مدرس

 

شهرری/ دانشکده علوم حدیث (مقطع کارشناسی)

ترم اول 89-90

 1. 10

جوامع حدیثی شیعه

مدرس

 

قم/ مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه

ترم دوم 91-90

 1.  

جوامع حدیثی متأخر

مدرس

 

قم/ مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه

ترم دوم 92-91

 1.  

مبانى رجال و نرم افزار درایه

مدرس

 

قم / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

ترم اول 92-93

 1.  

جوامع حدیثی تطبیقی

مدرس

 

قم/ مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه

ترم اول 93-94

 1.  

علوم حدیثى و روایات تفسیرى

مدرس

 

قم / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

ترم اول 93-94

 1.  

علوم حدیثى و روایات تفسیرى

مدرس

 

قم / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

ترم دوم 93-94

 1.  

جوامع حدیثی تطبیقی

مدرس

 

قم/ مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه

ترم اول 94-95

 1.  

شناخت احادیث اهل بیت ع و مبانی حدیثی شیعه (1)

مدرس

 

قم/ مرکز تخصصی شیعه شناسی حوزه علمیه

ترم اول 94-95

 1.  

منابع روایی

مدرس

 

حوزه علمیه سفیران هدایت حضرت ولى عصر عج اهواز

ترم دوم 94-95

 1.  

جوامع حدیثی تطبیقی

مدرس

 

قم/ مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه

ترم دوم 95-96

 1.  

شناخت احادیث اهل بیت ع و مبانی حدیثی شیعه (2)

مدرس

 

قم/ مرکز تخصصی شیعه شناسی حوزه علمیه

ترم دوم 95-96

 1.  

مبانی حدیثی و احادیث شیعه (1)

مدرس

 

قم/ مرکز تخصصی شیعه شناسی حوزه علمیه

ترم اول 96-97

 1.  

مبانی حدیثی اهل سنت

مدرس

 

قم/ مرکز تخصصی شیعه شناسی حوزه علمیه

ترم اول 96-97

 1.  

جوامع حدیثی شیعه (1)

مدرس

 

قم/ مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه

ترم اول 96-97

 1.  

جوامع حدیثی شیعه (2)

مدرس

 

قم/ مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه

ترم دوم 96-97

 1.  

مبانی حدیثی و احادیث شیعه (2)

مدرس

 

قم/ مرکز تخصصی شیعه شناسی حوزه علمیه

ترم دوم 96-97

 1.  

مبانی حدیثی اهل سنت

مدرس

 

قم/ مرکز تخصصی شیعه شناسی حوزه علمیه

ترم اول 97-98

 1.  

جوامع حدیثی شیعه (1)

مدرس

 

قم/ مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه

ترم اول 97-98

 

 

 1. فعالیت های آموزشی (مشاوره، راهنمایی و داوری پایان نامه و ...):

ردیف

عنوان

نقش

نحوۀ انجام

مرکز انجام

سال انجام

فردی

مقطع

 1.  

بررسی و نقد قرائات نقل شده از معصومین ع

(مرتضی یعقوبخانی غیاثوند)

مشاور

ارشد

قم / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

زمستان 94

 1. 3

بررسی تفسیر روح المعانی (آلوسی) از جهت رعایت قواعد تفسیرى

(طه سالمى)

داور

ارشد

قم / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

شهریور 95

 1.  

چند­معنایی الفاظ قرآن در روایات تفسیری اهل­بیت

()

مشاور

ارشد

قم / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

زمستان 95

 1.  

مبانی؛ اصول و روش اخلاقی مرحوم علامه مجلسی «ره» در بحارالآنوار

(عباس خدادادی)

راهنما

ارشد

قم / دانشگاه معارف

اردیبهشت 96

 1.  

باز پژوهی منابع الکافی بخش الاصول

داور

دکتری

قم / دانشگاه قرآن و حدیث

شهریور 96

 1.  

بازشناسی منابع روایت شده از طریق ابن ابی عمیر

(سید محسن میرغفاری)

راهنما

سطح 3

قم / حوزه علمیه قم

اردیبهشت 97

 1.  

بازخوانی مفهوم وثاقت و ضعف در نگاه رجالیان پیشین شیعه

(سید جواد یوسفی)

مشاور

سطح 3

قم / حوزه علمیه قم

اردیبهشت 97

 1.  

بررسی اختلافات مبانی قدما و متأخران امامیه در تضعیفات رجالی

عمید رضا اکبری

داور

سطح 3

قم / حوزه علمیه قم

شهریور 97

 

 

 1. نشست ها و کارگاه هاى آموزشی:

ردیف

عنوان

نقش

نحوۀ انجام

مرکز انجام

سال انجام

فردی

گروهی

 1. 1

شیوه بازیابی احادیث

مدرس

 

شهرری/ دانشکده علوم حدیث

83- 84

 1. 2

روش تحقیق رایانه ای

مدرس

 

شهرری/ دانشکده علوم حدیث

84-85

 1.  

کارگاه آموزش نرم افزارهای پژوهشی (3 دوره)

مدرس

 

قم / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

سال 89 و 91

 1.  

نشست «نقش منابع مکتوب در انتقال میراث حدیثی شیعه با تاکید بر منابع قبل از کتب اربعه»

سخنران

 

قم/ مؤسسه علمی- فرهنگی دارالحدیث: پژوهشکده علوم و معارف حدیث

خرداد 92

 1.  

نشست «نقد و بررسى کتاب ولایت و امامت در قرآن»

دبیر

 

قم / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

آذر 94

 1.  

نشست «قدماء و متاخران، دو رویکرد متفاوت در اعتبار سنجى احادیث»

سخنران

 

قم/ مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه

دیماه 94

 1.  

کارگاه کاربرد وان نوت در پژوهش

مدرس

 

قم / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دبماه 94

 1.  

کرسی علمی ترویجی: « تحلیل دیدگاه شیخ بهایی و اخباریان در علل تغییر شیوه اعتبارسنجی متأخران »

سخنران

 

قم/ مؤسسه علمی- فرهنگی دارالحدیث: پژوهشکده علوم و معارف حدیث

اردیبهشت 97

 1.  

کارگاه آشنایی با نرم‌افزار چامع التفاسیر (4 ساعت)

مدرس

 

قم / جامعة الزهراء

تیرماه 97

 

 

 1. فعالیت های علمی- پژوهشی(تألیف کتاب)

ردیف

عنوان

نقش

نحوۀ انجام

مرکز انجام / ناشر

سال انجام/انتشار

فردی

گروهی

 1.  

تالیف کتاب (فهرستگان نسخه هاى خطی حدیث و علوم حدیث شیعه)

همکار در تالیف

 

انتشارات موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

1381

 1.  

تالیف کتاب(نهج الدعاء)

همکار در تالیف

 

انتشارات موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

74-1385

چاپ 1385

 1.  

تالیف کتاب (نهج الذکر)

همکار در تالیف

 

انتشارات موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

74-1386

چاپ 1386

 1.  

تالیف کتاب نقش ارزیابی تفاسیر حدیثی قدماء در اعتبارسنجی صدوری روایات تفسیری

 

 

قم / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

در حال ارزیابی

 1.  

تالیف کتاب تاریخ تفسیر (قرن 10 و 11)

 

 

قم / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

در حال پژوهش

 1.  

تالیف درسنامه آموزشی کتابخانه‌های دیجیتال

 

 

قم / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

در حال تالیف

 

 

6. فعالیت های علمی- پژوهشی(تألیف مقاله)

ردیف

عنوان

نشریه/ نقش

نحوۀ انجام

مرکز انجام / ناشر

سال انجام/انتشار

فردی

گروهی

 1.  

مقاله «آشنایی با نرم افزارهای مرتبط با بحارالانوار»

مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت علامه مجلسی/مولف

 

کنگره بزرگداشت علامه مجلسی

1378

 1.  

مقاله «آشنایی با نرم افزارهای مرتبط با بحارالانوار»

کتاب ماه دین، سال سوم، ش 10 / مولف

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1379

 1.  

مقاله: منابع حدیث شیعه در یک نگاه

سالنامه حدیثی نور/مولف

 

موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

1379

 1.  

مقاله «معرفی نرم افزار قلم (فهرستگر نسخ خطّی حدیث و علوم حدیث(»

فصل نامه علوم حدیث  ش 15/مولف

 

موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

1379

 1.  

مقاله «آشنایی با نرم افزار دانش نامه جامع نهج البلاغه»

فصل نامه علوم حدیث  ش 18 / مولف

 

موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

1379

 1.  

مقاله «کتب مسائل در نگارش های حدیثی»

فصل نامه علوم حدیث، ش 37-38 / مولف

 

موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

1384

 1.  

مقاله «کتاب حلبی منبعی مکتوب در تألیف الکافی»

فصل نامه علوم حدیث، ش 51 / مولف

 

موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

1388

 1.  

مقاله «معرفی نرم افزار دانشنامه وقف»

فصلنامه وقف میراث جاویدان شماره 70 / مولف

 

سازمان اوقاف و امور خیریه

1389

 1.  

مقاله «مفهوم شناسی نسخه؛ جستاری در سبک شناسی گزارش احادیث»

فصل نامه علوم حدیث، ش 70 / مولف

 

موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

1392

 1.  

مقاله کاربرد «حدیث» و «روایت» در فهرست و رجال پیشینیان

 

فصل نامه علوم حدیث، ش 76 / مولف

 

موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

1394

 1.  

کاربرد له روایات در فهرست شیخ طوسی و ارتباط آن با کتب نوادر

فصل نامه علوم حدیث، ش 80 / مولف

 

موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

1395

 1.  

دیدگاه علامه مجلسی در استناد به اخبار و منابع اهل سنت در بحار الأنوار

تحقیقات علوم قرآن و حدیث ش 14/ مولف

(علمی ترویجی)

 

مرکز تخصصی حدیث حوزه

1396

 1.  

تحلیل فاصله زمانی نگارش مهمترین منابع حدیثی فریقین و کتب پیرامونی آنها

پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی/مؤلف

(فعلا علمی تخصصی است)

 

جامعة المصطفی العالمیة

1396

 1.  

تحلیل دیدگاه شیخ بهایی و اخباریان در علل تغییر شیوه اعتبار سنجی متأخران

فصل نامه علوم حدیث، ش 87 / مولف

 

موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

1397

 


 احسان سرخه‌ای