رسول رضوی

رسول رضوي فرزند قاسم ، متولد سال 1352

عضو هیئت علمی در رتبه دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث و مدرس مراكز تخصصي حوزه علميه قم

سطح چهار تخصصي كلام اسلامي

سوابق تدریس :

تاريخ ادیان  : مقطع كارشناسي وكارشناسي ارشد درمراكز تخصصي كلام ، مذاهب اسلامي و.از 1384 تا 1390مذاهب کلامي: مقطع كارشناسي وكارشناسي ارشد درمراكز تخصصي كلام ، مذاهب اسلامي ،جامعه المصطفي ، و.... از 1384 تا 1390کلام استدلالى :تخصصی کلام اسلامی موسسه امام صادق(ع)، نهايه الحكمه ، مدرسه شهيد صدوقي از 1385 تا 1387شتاريخ علم كلام : مقطع كارشناسي وكارشناسي ارشد درمراكز تخصصي تربيت مدرس ،فلسفه و....از1386 تا 1390تعامل اماميه با ساير فرقه ها: كارشناسي ارشد ،مركز تخصصي تاريخ (امام رضا (ع) از1386ش تا كنونتوحيد از ديدگاه قرآن وحديث : كارشناسي ارشد، دانشگاه قرآن وحديث، نبوت از ديدگاه قرآن وحديث :كارشناسي ارشد ،دانشگاه قرآن وحديثكتاب شناسي احاديث اعتقادي : كارشناسي ارشد، دانشگاه قرآن وحديث، كلام جديد : كارشناسي ارشد، دانشگاه قرآن وحديثآشنايي با عرفان اسلامي :كار شناسي ،جامعه المصطفي، كلام بين المذاهب: كار شناسي ارشد، جامعه المصطفيكلام تطبيقي :دكتري، دانشگاه قرآن وحديث وپردیس فارابی دانشگاه تهران

مقالات منتشر شده: 

آیین حنیف: چاپ شده در فصل نامه کلام اسلاميانجیل : چاپ شده در فصل نامه کلام اسلاميایمان نیاکان پیامبر: چاپ شده در فصل نامه کلام اسلامي  ادوار تاریخی علم کلام اسلامی: چاپ شده در فصل نامه معارف عقلی »بررسی تالیفات درباره مهدویت در حوزه علمیه بغداد، فصل نامه مشرق موعودسنتهای تاریخی و علائم ظهور، فصل نامه مشرق موعودسوء استفاده از اندیشه مهدویت در جنبش روشنیه ، فصل نامه مشرق موعودتبريزاولین پایتخت شیعه، دوهفته نامه ميثاقباز كاوي آئين زرتشت :مجله معارف نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه هامهدويت اشتراكات وافتراقات ، مجله شمس ولايتفرقه كيسانيه وادعاي مهدويت مجله شمس ولايتآئين بودیسم: چاپ شده در مجله صباح،آئين زرتشت :چاپ شده درمجله صباحپايان تاريخ از ديدگاه اهل سنت ، فصل نامه مشرق موعودبررسی تالیفات درباره مهدویت در حوزه علمیه كوفه، فصل نامه مشرق موعودآئين هندو: چاپ شده در مجله صباح،آئين يهود: چاپ شده در مجله صباح،تعامل قبيله با عقيده در عصر بعثت ، فصلنامه علمی- پژوهشي کلام اسلامی شماره 81 /بهار 1391دفاع از اماميه برائت از اسماعيليه در كتاب نقض :مجموعه مقالات كنگره عبدالجليل رازيبشارت هاي كتاب مقدس از ظهور پيامبراسلام فصلنامه علمی- پژوهشي کلام اسلامی شماره 82 /تابستان 1391نژاد پرستي وتحريف كتاب مقدس فصلنامه علمی- پژوهشي کلام اسلامی شماره 83 /پائيز 1391چيستي عمود نور : فصلنامه علمي پژوهشي علوم حديث شماره 63شيوه بيان مباحث اعتقادي در سيره حضرت محمد (ص) وحضرت عيسي : همايش اسلام ومسيحيت ( ارتدكس – گرجستان ) پژوهشگاه بين المللي المصطفي (ص) 29/6/90

کتاب‌ها: 

1-امام مهدی(عج) نشر:مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه2- بابک و نقد تاریخ نگارى: انتشارات امین آذربایجان3- کتاب شناسی احادیث اعتقادی : انتشارات دارالحدیث


 رسول رضوی