ابراهیم شفیعی سروستانی

متولد : ۱۳۴۳ ، شیراز

 سوابق تحصیلی

الف) تحصیلات حوزوی

1. سطح 3 مدارج علمی حوزه علمیه قم (کارشناسی ارشد)، 1380. عنوان پایان‌نامه: شهادت زنان در فقه مذاهب اسلامی.

2. سطح 4 مدارج علمی حوزه علمیه قم (دکترا)، 1384. عنوان پایان‌نامه: دیه و قصاص زن و مرد در فقه مذاهب اسلامی.

ب) تحصیلات دانشگاهی

1. کارشناسی حقوق قضایی. دانشگاه تهران (مجتمع آموزش عالی قم)، 1371.

2. کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه مفید قم، 1380.

عنوان پایان‌نامه: مبانی و مصادیق تفاوت احکام زن و مرد در حقوق جزای اسلام.

استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه قرآن و حدیث

. سوابق علمی و پژوهشی

الف) پژوهش‌های فقهی، حقوقی

قانون دیات و مقتضیات زمان (کار گروهی)، چاپ اول: تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، 1376، 576 ص.

شهادت زنان در فقه اسلامی (به سفارش شورای فرهنگی و اجتماعی زنان)، 1377، 214 ص.

تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص (به سفارش شورای فرهنگی و اجتماعی زنان)، چاپ اول: تهران، سفیر صبح، 1380، 212 ص.

فقه و قانون‌گذاری؛ آسیب‌شناسی قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، چاپ اول: قم، مؤسسه فرهنگی طه، 1380، 208 ص.

قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی؛ آسیب‌ها و بایسته‌ها، چاپ اول: قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385، 552 ص.

حجاب؛ مسئولیت‌ها و اختیارات دولت اسلامی (جلد اول: مقالات فقهی و حقوقی)] به کوشش[، چاپ اول: قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،1387، 696 ص.

فقه و قانون‌گذاری؛ آسیب‌شناسی قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، ویراست جدید، چاپ اول: قم، مؤسسه فرهنگی طه، 1395، 264 ص.

فقه تطبیقی استدلالی: دیه و قصاص زن و مرد، چاپ اول: تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1396، 219 ص.

مقدمه علم حقوق با نگاهی به مباحث مقدماتی دانش فقه و قانون‌گذاری، چاپ اول: قم، مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث، 1396، 177 ص.

کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی، چاپ اول: قم، مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث، 1398، 144 ص.

ب) پژوهش‌های فرهنگی، اجتماعی

جریان‌شناسی دفاع از حقوق زنان در ایران، چاپ اول: قم، مؤسسه فرهنگی طه، 1379، 156 ص.

مجموعه مقالات هم‌اندیشی بررسی مسائل و مشکلات زنان؛ اولویت‌ها و رویکردها، 2 ج، ] به کوشش[، چاپ اول: قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، 1380، 1049 ص.

مجموعه گفت‌وگوهای هم‌اندیشی بررسی مسائل و مشکلات زنان؛ اولویت‌ها و رویکردها، 2 ج، ] به کوشش[، چاپ اول: قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، 1380، 443 ص.

نظام اسلامی و مسئله روسپی‌گری (مجموعه مقالات و گفت‌وگو)، ] به کوشش[، چاپ اول: قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، 1385، 464 ص.

جریان شناسی دفاع از حقوق زنان در ایران، چاپ دوم با تجدیدنظر و اصلاحات: قم، کتاب طه،1385، 224 ص.

حقوق مؤمنان از دیدگاه خاتم پیامبران (صلی‌الله علیه وآله)، چاپ اول: قم و تهران، مؤسسه فرهنگی موعود و مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما، 1385، 112 ص.

حجاب؛ مسئولیت‌ها و اختیارات دولت اسلامی (جلد دوم: مقالات فرهنگی و اجتماعی)] به کوشش[، چاپ اول: قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،1387، 752 ص.

حجاب؛ مسئولیت‌ها و اختیارات دولت اسلامی (جلد سوم: مجموعه گفت‌وگوها) ] به کوشش[، چاپ اول: قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،1387، 352 ص.

رسانه ملی و ترویج فرهنگ مهدویت، چاپ اول: قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما، 1389، 68 ص.

رسانه ملی و جهاد اقتصادی، چاپ اول: قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما، 1390، 32 ص.

زن؛ نظام سلطه و رسانه‌ها، اول: قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما، 1390، 200 ص.

رسانه ملی، زن و خانواده، اول: قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما، 1390، 100 ص.

نرم‌افزار چندرسانه‌ای «امواج زهرآگین: رصد هجمه رسانه‌ای دشمن علیه زنان»، تهران، سازمان بسیج جامعه زنان کشور، 1390.

آیین برنامه‌سازی درباره فرهنگ حجاب و عفاف، چاپ اول: قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما، 1391، 134 ص.

نرم‌افزار چندرسانه‌ای «سیمای عفاف»: رسانه ملی و فرهنگ عفاف و حجاب، قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما، 1391.

رسانه ملی و تغییر سیاست جمعیتی؛ مسئله شناسی، راهبردها و سیاست‌ها، چاپ اول: قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما، 1392، 197 ص.

راهبردها و سیاست‌های رسانه ملی در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، چاپ اول: قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما، 1392، 197 ص.

رسانه ملی و فرهنگ؛ راهبردها، سیاست‌ها و محورهای برنامه‌سازی، چاپ اول: قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما، 1393، 128 ص.

آسیب‌شناسی رویکردها و عملکردهای رسانه ملی در حوزه زن، خانواده و روابط زن و مرد، چاپ اول: قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما، 1393، 122 ص.

سلامت جنسی در جامعه اسلامی با تأکید بر نقش رسانه ملی، چاپ اول: قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، 1395، 389+379 ص.

جریان‌شناسی دفاع از حقوق زنان در ایران، چاپ چهارم: قم، مؤسسه فرهنگی طه، 1396، 224 ص.

موریانه در خانه: خانواده در جامعه معاصر ایران؛ آسیب‌ها و بایسته‌ها، چاپ اول: تهران، موعود عصر (عج)، 1396، 136 ص.

­

) پژوهش‌های کلامی، اعتقادی

در انتظار موعود، چاپ اول: تهران، مؤسسه فرهنگی موعود و سازمان تبلیغات اسلامی، 1376، 110 ص.

شناخت زندگی‌بخش (گفتارهایی در شناخت آخرین حجت حق)، چاپ اول: تهران، مؤسسه فرهنگی موعود، 1378، 176 ص.

شیعه، انتظار، وظایف منتظران، چاپ اول: تهران، مؤسسه فرهنگی موعود، 1380، 64 ص.

انتظار؛ بایدها و نبایدها، چاپ اول: قم و تهران، مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما و مؤسسه فرهنگی موعود، 1383، 167 ص و 140 ص.

معرفت امام زمان (علیه‌السلام) و تکلیف منتظران، چاپ اول: تهران، موعود عصر (عج)، 1384، 460 ص.

معرفت امام زمان (علیه‌السلام) و تکلیف منتظران (دو جلد)، چاپ دوم با تجدیدنظر و اصلاحات: قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما و تهران، مؤسسه فرهنگی موعود، 1387، 408+448 ص.

پرسش از موعود: مهم‌ترین پرسش‌های جوانان درباره امام زمان (ع)، چاپ اول: تهران، موعود عصر، 1390، 152 ص.

مدخل «مهدویت» در دانشنامه انقلاب اسلامی، 1393، 25 ص.

منم مهدی: زندگی و شخصیت امام مهدی (ع)، چاپ اول: تهران، موعود عصر، 1397، 198 ص.

او را بشناسیم: معرفت امام زمان (ع)، چاپ اول: تهران، موعود عصر، 1397، 132 ص.

چشم به راه: مبانی و کارکردهای انتظار، چاپ اول: تهران، موعود عصر، 1397، 181 ص.

اینک آخرالزمان: آشنایی با نشانه‌های ظهور و آخرالزمان، چاپ اول: تهران، موعود عصر، 1397، 161 ص.

جهان موعود: آشنایی با ویژگی‌های جهان پس از ظهور، چاپ اول: تهران، موعود عصر، 1397، 161 ص.

دعوت به او: بایسته‌های گسترش فرهنگ مهدوی، چاپ اول: تهران، موعود عصر، 1397، 91 ص.

جلوه‌های انتظار: مهدویت و مناسبت‌ها، چاپ اول: تهران، موعود عصر، 1397، 95 ص.

د) مقالات ارائه‌شده به همایش‌های علمی

«سیر تطور قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران»، قم، مجموعه مقالات نخستین کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی ) قدس سره ((نقش زمان و مکان در اجتهاد)، 1374، 87 ص.

«نقش زمان و مکان در تعیین نوع دیه»، قم، مجموعه مقالات نخستین کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی ) قدس سره ((نقش زمان و مکان در اجتهاد)، 1374، 47 ص.

«نقش امام خمینی (قدس سره) در احیای اندیشه انتظار»، تهران، مجموعه مقالات نخستین کنگره بین‌المللی امام خمینی (قدس سره) و احیای تفکر دینی،1376،7 ص.

«ضرورت بازنگری مقررات دیات»، مشهد، مجموعه مقالات چهارمین همایش دیدگاه‌های اسلام در پزشکی، 1384، 15 ص.

«رسانه ملی و وجوه سه‌گانه فرهنگ مهدویت»، تهران، همایش بین‌المللی دکترین مهدویت، 1390.

«رسانه ملی و تغییر سیاست جمعیتی نظام جمهوری اسلامی»، تهران، همایش ملی اندیشه راهبردی زن و خانواده، 1391.

«بایسته‌های تغییر سیاست جمعیتی با تأکید بر نقش رسانه ملی»، قم، همایش تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحولات مختلف جامعه، 1392.

«نظریه جنسی اسلام و راهبردهای نظام اسلامی برای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب»، تهران، همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب، دانشگاه الزهرا (س)، 1396.

«دو رویکرد به آموزش جنسی»، ششمین سمینار بین المللی سلامت زنان، مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری سلامت، شیراز، 1396.

هـ ) مقالات علمی، پژوهشی و علمی، ترویجی

«نقش زنان در دوران غیبت و ظهور امام مهدی (ع)»، مجله علمی، ترویجی بانوان شیعه، شماره 28، بهار و تابستان 1391، 23 ص.

«بایسته‌های تغییر سیاست جمعیتی با تأکید بر نقش رسانه ملی»، مجله علمی، ترویجی معرفت، سال بیست و دوم، شماره 189، شهریور 1392، 19 ص

«نقش اراده انسان در تحقق آینده موعود از منظر قرآن» (مشترک)، مجله علمی، پژوهشیانسان‌پژوهی دینی، سال یازدهم، شماره 32، پاییز و زمستان 1393، 19 ص.

«درهم و دینار در فقه و حقوق اسلامی»، مجله علمی، پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال پنجاهم، شماره اول، بهار و تابستان 1396، 19 ص.

«معیارها و شاخص‌های اخلاقی پنهان‌کاری نامطلوب در زندگی زناشویی» (مشترک)،مجله علمی، پژوهشی مطالعات جنسیت و خانواده، سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان 1396، 19 ص.

«نقد دیدگاه دکتر سروش در اثبات ناپذیری تاریخی تولد امام مهدی علیه السلام و عدم ضرورت اعتقاد به وجود آن حضرت» (مشترک)، فصلنامه علمی، پژوهشی تحقیقات کلامی، سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان 1397، 20 ص.

و ) مقالات علمی، تخصصی

«اجتهاد در عصر توسعه»، ماهنامه فرهنگی، اعتقادی و اجتماعی موعود، سال دوم، شماره 9، مرداد و شهریور 1377، 4 ص.

«بایسته‌های پژوهش در مسائل زنان»، فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، سال اول، شماره 1، پاییز 1377، 5 ص.

«یادداشتی بر خشونت در برنامه‌های صداوسیما»، کیهان، بهمن 1377.

«دیه و قصاص زنان در فقه»، مطالعات راهبردی زنان: فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، سال اول، شماره 4، پاییز 1378، 14 ص.

«دیات و خسارت‌های ناشی از صدمات بدنی»، فصلنامه پژوهش و حوزه، شماره 7، پاییز 1380، 13 ص.

«جریان‌شناسی دفاع از حقوق زنان»، رواق اندیشه، سال دوم، شماره 10، مهر 1381، 6 ص.

«شور حسینی در رسانه ملی»، سروش، سال بیست و ششم، شماره 1210، اسفند 1383، 2 ص.

«طرح تدوین پیش‌نویس کنوانسیون اسلامی حقوق زنان»، حوراء، شماره 12 و 13، 1384. 2 ص.

«طرح تدوین کنوانسیون اسلامی حقوق زنان»، حورا، شماره 12 و 13، اردیبهشت و خرداد 1384.

«گزارش تحقیق قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی؛ آسیب‌ها و بایسته‌ها»، فقه، سال دوازدهم، شماره 44، تابستان 1384.

«فرهنگ مهدوی در رسانه ملی»، موعود، سال دهم، شماره 68، مهر 1385، 2 ص.

«مأخذ شناسی حق و حکم»، مندرج در کتاب حق، حکم، تکلیف، چاپ اول: قم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 1385.

«نظام اسلامی و ناهنجاری در روابط جنسی» مندرج در کتاب: نظام اسلامی و مسئله روسپی‌گری (مجموعه مقالات و گفت‌وگو)، چاپ اول: قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، 1385.

«بایسته‌های برنامه‌سازی در حوزه مهدویت»، موعود، سال یازدهم، شماره 85، اسفند 1386، 5 ص.

«ادای حقوق متقابل، زمینه‌ساز همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت»، در گروهی از نویسندگان، رسانه ملی؛ دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی، چاپ اول: قم، اداره کل پژوهش‌های اسلامی صداوسیما، 1394، 20 ص.

«همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت در حکومت مهدوی»، اشارات ایام، شماره 19، پاییز 1394، 16 ص.

«بایسته‌های ورود رسانه ملی به حوزه سلامت جنسی»، بازتاب اندیشه، شماره 6، پاییز 1393، 22 ص.

«سلامت جنسی و چالش‌های مفهومی»، بازتاب اندیشه، شماره 6، پاییز 1393، 20 ص.

«آموزش جنسی و سند 2030»، رسائل: اندیشه حوزه علمیه عصر انقلاب اسلامی، شماره 5، تیر 1396، 6 ص.

* افزون بر مقالات یادشده، از سال 1375 تاکنون بیش از پنجاه مقاله درزمینه بررسی وجوه مختلف فرهنگ و اندیشه مهدویت و انتظار در مجلات موعود و موعود جوان ارائه شده است که به دلیل فراوانی تعداد، از ذکر عناوین آن‌ها خودداری شده است.

ز) گفت‌وگوهای علمی

«بررسی مسائل فقهی و حقوقی زنان»، کیهان، 18 و 20 مهر 1378.

«جریان‌شناسی دفاع از حقوق زنان»، کیهان 10 خرداد 1379.

«زهرا (علیها السلام) زداینده جاهلیت اولی و جاهلیت مدرن»، کیهان، 29 شهریور 1379.

«هم‌اندیشی بررسی مسائل و مشکلات زنان؛ اولویت‌ها و رویکردها»، فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، شماره 9، پاییز، 1379.

«آسیب‌شناسی نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی»، کیهان، 7 و 9 بهمن 1380.

«پژوهش دینی، حوزه و نیازهای زنان»، کتاب هفته، شماره 47، 18 اسفند 1380.

«رسانه ملی و طرح ناهنجاری‌های اجتماعی»، کیهان، 22 تیر 1381.

«تداوم پروژه ناتمام انقلاب فرهنگی»، سیاست روز، 19 خرداد 1382.

«اندیشه حکومت اسلامی در عصر غیبت به انتظار معنا و مفهوم تازه‌ای بخشید»، رسالت، 27 شهریور 1384.

«نگاهی به هم‌اندیشی حجاب؛ مسئولیت‌ها و اختیارات دولت اسلامی»، رسالت، 9 مهر 1385.

«حجاب و چالش‌های فقهی، حقوقی»، مجله فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)، سال چهاردهم، شماره 51 و 52، بهار و تابستان 1386، 12 ص.

«گفتمان فمینیستی در ایران؛ نگرش‌ها و تحلیل‌ها»، حورا، فروردین و اردیبهشت 1385.

«رسانه امروز نیازمند مدیریت پیام در عرصه آموزه‌های اسلامی است»، نامه ارتباطات و دین، اردیبهشت و خرداد 1387.

«نظام اسلامی و مسئله حجاب»، مجله حوراء، ش 37، دی 1389.

. سوابق آموزشی

مرکز آموزش‌های علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 2 نیم سال.

مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی حوزه علمیه قم، 1 نیم سال.

جامعة المصطفی (ص) العالمیه، 1 نیم سال.

دانشکده صداوسیما (قم)، 7 نیم سال.

دانشگاه قرآن و حدیث، 8 سال.

مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه، 3 نیم سال.

. راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه

مهریه از دیدگاه فقه و حقوق (استاد راهنما).

نفقه از دیدگاه فقه و قانون مدنی (استاد راهنما).

بررسی حق مالکیت زن در ادیان ابراهیمی (استاد راهنما).

اشتغال زنان، آثار و پیامدها (استاد راهنما).

فمینیسم از دیدگاه اسلام (استاد راهنما).

حقوق کودک در اسلام (استاد راهنما).

بررسی میزان انطباق مؤلفه‌های شادی در برنامه‌های تلویزیون از دیدگاه اسلام (استاد راهنما).

احکام و حقوق فرزندان در فقه شیعه (استاد مشاور).

ضرورت حجاب و تأثیر فردی و اجتماعی آن (استاد مشاور).

احکام و حقوق کودک در فقه و حقوق ایران (استاد مشاور).

حضور اجتماعی زنان از دیدگاه اسلام (استاد مشاور).

مهدویت در آثار شیخ طوسی (ره)، دانشگاه قرآن و حدیث، (استاد مشاور).

ولادت امام عصر (عج) دیدگاه‌ها، اثبات و پاسخ به شبهات، دانشگاه قرآن و حدیث، 1387 (استاد داور).

بررسی تأثیرات انقلاب اسلامی بر رشد مهدویت در ایران (استاد داور).

وجوه موسیقایی هنر قرآن کریم و جایگاه آن در رسانه ملی، 1387 (استاد داور).

ارتباط زن و مرد در برنامه‌های تلویزیونی از نظر اخلاقی، 1387 (استاد داور).

بررسی مضمون عشق در سریال‌های تلویزیونی از منظر دین، دانشکده صداوسیما، 1388 (استاد داور).

نمادها و نمودهای تهاجم فرهنگی در برنامه‌های کودک و نوجوان، دانشکده صداوسیما، 1389 (استاد مشاور).

نقش مردم در غیبت و ظهور امام مهدی (عج)، دانشگاه قرآن و حدیث، 1389 (استاد راهنما).

آموزه‌های مهدوی در اشعار شعرای معاصر، 1389 (استاد راهنما).

نقش تلویزیون در مهندسی فرهنگی کشور، دانشکده صداوسیما، 1390 (استاد راهنما).

تبلیغ مهدویت از تلویزیون، دانشکده صداوسیما، 1390 (استاد راهنما).

نقش اراده انسان در تحقق آینده موعود از منظر قرآن و مقایسه آن با نظریه پایان تاریخ، 1390 (استاد مشاور).

بررسی تطبیقی ویژگی‌های منجی در اسلام و مسیحیت پروتستان، دانشگاه قرآن و حدیث، 1391 (استاد راهنما).

وضعیت صله‌رحم در سریال‌های پخش‌شده از شبکه سوم سیما در سال 1389، دانشکده صداوسیما، 1391 (استاد داور).

بررسی تطبیقی آزادی اطلاعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی و نظام‌های حقوقی غربی، دانشکده صداوسیما، 1392(استاد راهنما).

اجبار حکومتی حجاب از منظر قرآن و سنت، دانشگاه قرآن و حدیث، 1392 (استاد راهنما).

گفتمان مهدویت در روزگار امام صادق (ع)، دانشگاه قرآن و حدیث، 1392 (استاد راهنما).

نظام هنجاری ارتباطات ماهواره‌ای در حقوق بین‌الملل، دانشکده صداوسیما، 1393(استاد راهنما).

بررسی انتقادی شخصیت‌پردازی کاراکتر زن در سینمای فمینیستی ایران، دانشکده صداوسیما، 1393(استاد داور).

نظام هنجاری تلویزیون در انعکاس جرم و جنایت از منظر اسلام، دانشکده صداوسیما، 1393(استاد راهنما).

قیام علیه حاکم در فقه مذاهب اسلامی با تأکید بر جریان بیداری اسلامی، دانشگاه قرآن و حدیث، 1393(استاد داور).

بررسی مبانی قانون‌گذاری در نظام اسلامی، دانشگاه قرآن و حدیث، 1393(استاد راهنما).

بررسی فقهی ورزش زنان و حضور آنان در اماکن ورزشی، دانشگاه قرآن و حدیث، 1394(استاد داور).

تحول انسان در عصر ظهور، دانشگاه قرآن و حدیث، 1394(استاد راهنما).

ضوابط و معیارهای فقهی و حقوقی حسن معاشرت مرد با همسرش، دانشگاه قرآن و حدیث، 1394 (استاد راهنما).

بررسی تطبیقی مجازات‌ها و روش‌های پیش‌گیری از جرائم مالی کارکنان دولت در حقوق ایران و انگلیس، 1394­، دانشگاه قرآن و حدیث، (استاد راهنما).

مسئولیت رسانه‌های همگانی در فقه و حقوق موضوعه، دانشگاه قرآن و حدیث، 1394 (استاد راهنما).

نقش تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان در تغییر سبک زندگی در ایران، دانشکده صداوسیما، 1394 (استاد راهنما).

مطالعه تطبیقی حریم خصوصی در رسانه‌های جمعی در فقه و حقوق ایران و فرانسه، دانشکده صداوسیما، 1394 (استاد راهنما).

بازنمایی شیطان در سینمای هالیوود، دانشکده صداوسیما، 1395(استاد داور).

مخاطب‌شناسی تلویزیونی حجاب و پوشش اسلامی بانوان، دانشکده صداوسیما، 1394 (استاد مشاور).

بررسی تطبیقی نشانه‌های ظهور حضرت مهدی (ع) در تفاسیر، دانشگاه قرآن و حدیث، 1394 (استاد راهنما).

مسئولیت رسانه‌های همگانی در فقه و حقوق موضوعه، دانشگاه قرآن و حدیث، 1394 (استاد راهنما).

حریم خصوصی در سازمان از منظر قرآن و حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث، 1395 (استاد مشاور).

نظام فقهی احکام مرتبط با روابط زن و مرد در جامعه اسلامی، دانشگاه قرآن و حدیث، 1395 (استاد راهنما).

وظایف و مسئولیت‌های نظام اسلامی در زمینه سلامت جنسی افراد جامعه، دانشگاه قرآن و حدیث، 1395 (استاد راهنما).

مبانی فقهی وظایف و مسئولیت‌های نظام اسلامی در زمینه سلامت عمومی، دانشگاه قرآن و حدیث، 1395 (استاد راهنما).

ضوابط و معیارهای فقهی و حقوقی حسن معاشرت زن نسبت به همسر، دانشگاه قرآن و حدیث، 1395 (استاد راهنما).

بازنمایی قوانین حاکم بر روابط زن و شوهر در سریال‌های خانوادگی، دانشکده صداو سیما، 1395 (استاد راهنما).

سیره ارتباطی امام باقر (ع) در برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی، دانشگاه قرآن و حدیث، 1396 (استاد راهنما).

مبانی فقهی و حقوقی وظایف و مسئولیت‌های نظام اسلامی در زمینه سلامت اجتماعی، دانشگاه قرآن و حدیث، 1396 (استاد راهنما).

مبانی فقهی عوامل موجهه جرم با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال 1392، دانشگاه قرآن و حدیث، 1396 (استاد راهنما).

نقش سواد رسانه‌ای در حفظ و ارتقای هویت دینی، دانشگاه قرآن و حدیث، 1396 (استاد مشاور).

ظرفیت‌ها و محدودیت‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران (رسانه ملی) برای ترویج و تعمیق آموزه‌های اعتقادی اسلام، دانشگاه قرآن و حدیث، 1396 (استاد راهنما).

وظایف رسانه‌های تصویری از دیدگاه فریقین، رساله دکتری، جامعه المصطفی العالمیه، 1396 (استاد مشاور)

افزایش یا کاهش تعداد فرزندان در خانواده از دیدگاه اخلاق اسلامی، دانشگاه معارف، 1396 (استاد مشاور)

بررسی انتقادی دیدگاه‌های موجود در زمینه کارکردهای نشانه‌های ظهور، رساله دکتری، دانشگاه قرآن و حدیث، 1396 (استاد مشاور).

مبانی فقهی و حقوقی وظایف و مسئولیت‌های نظام اسلامی در زمینه سلامت اجتماعی، دانشگاه قرآن و حدیث، 1396 (استاد راهنما).

نقد دیدگاه روشنفکران شیعی معاصر درباره ویژگی‌های امام مهدی (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) با تأکید بر آیات و روایات، رساله دکتری، دانشگاه قرآن و حدیث، 1397 (استاد راهنما).

معیارها و شاخص‌های اخلاقی پنهان‌کاری نامطلوب در زندگی زناشویی، رساله دکتری، دانشگاه قرآن و حدیث، 1397 (استاد راهنما).

موضوع‌شناسی امر و نهی در آموزه امر به معروف و نهی از منکر با تأکید بر دیدگاه سه تن از مراجع معاصر، دانشگاه قرآن و حدیث، 1397 (استاد راهنما).

 ­. سوابق اجرایی

مدیر پژوهش معاونت اندیشه اسلامی مرکز تحقیقات استراتژیک (74 ـ 1372).

مدیر پژوهش پژوهشکده فقه و حقوق مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی (81 ـ 1374).

عضو هیئت‌علمی (استادیار) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (87- 1381).

مدیر اطلاعات و طرح و برنامه مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما (87 ـ 1380).

مدیر پژوهش مؤسسه فرهنگی موعود (91 ـ 1374).

دبیر تحریریه مجله موعود (91 ـ 1375).

مشاور عقیدتی مجله موعود جوان (82 ـ 1377).

دبیر نخستین هم‌اندیشی بررسی مسائل و مشکلات زنان؛ اولویت‌ها و رویکردها (1379).

دبیر نخستین مراسم تجلیل از آثار برتر مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما (1381).

عضو هیئت‌داوران دومین جشنواره پژوهش صداوسیما (1382).

عضو شورای برنامه‌ریزی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان (90 ـ 1380).

دبیر هم‌اندیشی «حجاب؛ مسئولیت‌ها و اختیارات دولت اسلامی» (87 ـ 1385).

مدیرکل پژوهش مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما (89 ـ 1387).

مدیرکل خدمات رسانه‌ای مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما (91- 1389).

مدیرکل پژوهش‌های اسلامی صداوسیما (94 ـ 1393).

عضو هیئت‌علمی دانشگاه قرآن و حدیث (-1390).

مشاور معاون فرهنگی قوه قضاییه (-1395).

. تقدیرنامه‌ها و نشان‌های علمی

 1. انتخاب تحقیق «قانون دیات و مقتضیات زمان» به‌عنوان پژوهش فرهنگی برگزیده سال 1375.

  انتخاب تحقیق «فقه جزائی زنان؛ دیه و قصاص» به‌عنوان پژوهش فرهنگی شایسته تشویق سال 1377.

  انتخاب تحقیق «فقه و قانون‌گذاری؛ آسیب‌شناسی قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی»، به‌عنوان پژوهش دینی برتر سال 1380.

  لوح سپاس نخستین همایش عدالت و قانون‌مداری در اندیشه‌های امام خمینی (ره)، به خاطر پژوهش «فقه و قانون‌گذاری؛ آسیب‌شناسی قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی»، سال 1380.

  انتخاب تحقیق «فقه و قانون‌گذاری؛ آسیب‌شناسی قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی». به‌عنوان پژوهش برتر دانشجویی، سال 1381.

  انتخاب مقاله «شیعه، انتظار و وظایف منتظران» به‌عنوان مقاله برتر جشنواره برترین‌های فرهنگ مهدویت، ویژه مطبوعات، سال 1381.

  لوح تقدیر همایش تجلیل از نخبگان دینی، علمی، فرهنگی، ورزشی و هنری جوان، سال 1381.

  انتخاب تحقیق «انتظار؛ بایدها و نبایدها» به‌عنوان پژوهش برگزیده دومین همایش آثار برتر مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما، سال 1383.

  لوح تقدیر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، به مناسبت هفته پژوهش 1383.

  لوح تقدیر سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و مؤسسه فرهنگی موعود به دلیل همکاری در برگزاری جشن‌های نیمه شعبان، سال 1383.

  انتخاب مقاله «ملاقات با امام زمان (علیه‌السلام)؛ ادعاها و واقعیت‌ها» به‌عنوان مقاله برتر سیزدهمین جشنواره مطبوعات، 1385.

  انتخاب به‌عنوان پژوهشگر برتر سازمان صداوسیما در هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری کشور، 1385.

  انتخاب پژوهش «قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی؛ آسیب‌ها و چالش‌ها» به‌عنوان پژوهش برتر اولین دوسالانه پژوهش برتر حکومت اسلامی، 1385.

  انتخاب کتاب «جریان‌شناسی دفاع از حقوق زنان در ایران» به‌عنوان پژوهش برتر در نخستین همایش «خانواده پژوهشی رو به‌سوی آینده‌ای روشن»، 1387.

  انتخاب به‌عنوان پژوهشگر برتر سازمان صداوسیما در هفته پژوهش، 1389.

  انتخاب به‌عنوان طلایه‌دار عفاف و حجاب در نخستین همایش بین‌المللی تجلیل از طلایه‌داران عفاف و حجاب، 1390.

  انتخاب کتاب «زن، نظام سلطه و رسانه‌ها» به‌عنوان پژوهش قابل‌تقدیر در نخستین همایش تجلیل از خالقان آثار علمی و پژوهشی بسیج رسانه ملی، 1390.

  انتخاب کتاب «آیین برنامه‌سازی درباره فرهنگ عفاف و حجاب» به‌عنوان پژوهش برگزیده سازمان صداوسیما، 1391.

  انتخاب به‌عنوان پژوهشگر برتر سازمان صداوسیما در سیزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور، 1391.

  انتخاب نرم‌افزار چندرسانه‌ای «سیمای عفاف: رسانه ملی و فرهنگ عفاف و حجاب» به‌عنوان اثر رسانه‌ای برگزیده در دومین همایش بین‌المللی تجلیل از طلایه‌داران عفاف و حجاب،1391.

  انتخاب ترجمه کتاب «حقوق مؤمنان از دیدگاه خاتم پیامبران (ص)» به‌عنوان اثر شایسته تقدیر در نخستین همایش جایزه بزرگ پیامبر اعظم (ص)، 1393.

  انتخاب به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشگاه قرآن و حدیث، 1396.

  انتخاب به عنوان فعال برتر حوزه حقوق در سومین همایش تجلیل از اساتید و فعالان حوزه حقوق، 1397.

  انتخاب به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشگاه قرآن و حدیث، 1397.


   ابراهیم شفیعی سروستانی