محمد رضا مامقانی

سال 1373ق در نجف اشرف تولد یافت و دروس حوزوی را در همان شهر آغاز کرد. به دنبال تسفیر ایرانیان از عراق، در سال 1391ق همراه خانواده به ایران مهاجرت کرد.

در ایران از اساتید برجسته ی قم از جمله، میرزا جواد تبریزی، میرزاکاظم تبریزی قاروبی، وحید خراسانی، شهید مطهری و... بهره برد. وی در کنار تحصیل به تدریس نیز روی آورد که تا سال 1402ق ادامه یافت اما پس از آن، ممحض در پژوهش و شرکت در درس بزرگان حوزه شد.

استاد محمدرضا مامقانی از پژوهشگران پرتلاش است که تاکنون آثار علمی ارزشمند فراوان از او به چاپ رسیده است. وی به تنهایی یا با مشارکت دیگران، نزدیک هشتاد کتاب ـ اعم از تألیف و تحقیق ـ تقدیم به طالبان دانش های اسلامی در موضوعات مختلف کرده است. بنا به دلایلی، بخشی از آثار ایشان، با نام مستعار نشر یافته اند.

وی فرزند آیت الله شیخ محیی الدین مامقانی و نوه ی رجالی کبیر آیت الله شیخ عبدالله مامقانی است. بخشی از آثار ایشان و پدر و جدشان در این سایت معرفی شده است.


 محمد رضا مامقانی