کفران نعمت در ناسپاسی از شوهر  49
کفران نعمت در ناسپاسی از شوهر

پیامبر(ص) زنانی را که به شوهرشان می گویند: هیچ از تو خیر ندیدم، سرزنش فرمود.

نخستین طلاق خلع  42
نخستین طلاق خلع

اوّلین طلاق خُلعی که در اسلام به وقوع پیوست، طلاق خواهر عبد اللّه بن اُبَی بود.

نهی از منکر در بازار  43
نهی از منکر در بازار

امام علی(ع) با استری به بازار رفت و آنان را از کارهای ناشایست باز داشت.

مبارزه ی عملی با اشرافیگری  47
مبارزه ی عملی با اشرافیگری

هنگامی که معجون بادام برای پیامبر(ص) آوردند، به دلیل اینکه این نوع خوراکی ویژه نازپرودگان است، از خوردن آن خودداری کرد.

بیان نکردن روابط خصوصی زن و شوهر  39
بیان نکردن روابط خصوصی زن و شوهر

رسول خدا(ص) از بیان روابط خصوصی زن و شوهر برای دیگران، منع فرمود.

امام رضا(ع) و معنای «آل»  35
امام رضا(ع) و معنای «آل»

امام رضا(ع) در مناظره ای نشان داد که «آل پیامبر» شامل تمام امت نمی شود.

حدیث سلسلة الذهب  40
حدیث سلسلة الذهب

ماجرای حدیث سلسلة الذهب

احتیاط شرط عقل است  22
احتیاط شرط عقل است

امام رضا(ع) در مناظره با شخصی ذندیق، با این بیان که عمل به دستورهای دینی مطابق با عقل است.

بیعت دوم عقبه  50
بیعت دوم عقبه

شأن نزول آیه 30 در سوره انفال

اعتماد نکردن به شرابخوار  46
اعتماد نکردن به شرابخوار

امام صادق(ع) پسرش اسماعیل را از اعتماد به شرابخوار برای تجارت با اموالش نهی کرد اما اسماعیل گوش نداد و اموالش از بین رفت و...

حفظ اسرار زناشویی  60
حفظ اسرار زناشویی

رسول خدا(ص) مردم را از اینکه اسرار مربوط به آمیزش با همسر را برای دیگران بیان کنند

استفاده از امور دنیایی  49
استفاده از امور دنیایی

پیامبر اکرم(ص) کسانی را که خود را بی بهره از امور دنیایی می کنند، مذمت فرمود.

مقاومت امام علی(ع) در برابر زیاده خواهی ها  64
مقاومت امام علی(ع) در برابر زیاده خواهی ها

شخصیت های برجسته ای، هنگام حکومت رسیدن امام علی(ع) شرط بیعت خود را آن قرار دادند که حضرت به آنچه از بیت المال (حتی نامشروع) به دستشان رسیده کاری نداشته باشد. اما حضرت نپذیرفت.

نگرانی امام صادق(ع) از انحراف در عصر غیبت  75
نگرانی امام صادق(ع) از انحراف در عصر غیبت

سدیر صیرفی شدت گریه ی امام صادق(ع) را نقل می کند که از انحراف مسلمانان در عصر غیبت می گریست.

صفحه از 192
تعداد موارد : 2678