ماجرای یوسف  42
ماجرای یوسف

داستان حضرت یوسف در این حدیث آمده است.

لوح حضرت فاطمه(س)  49
لوح حضرت فاطمه(س)

حضرت فاطمه(س) لوحی را که خداوند به رسول خدا(ص) داده بود که برآن نام اهل بیت(ع) وجود داشت، نشان جابر داده است.

بدا در مناظره ی امام رضا(ع)  26
بدا در مناظره ی امام رضا(ع)

گزارش مناظره ی امام رضا(ع) با متکلم خراسان در مورد بدا

تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه  22
تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه

پس از تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه، رسول خدا(ص) پاسخ می دهد که کدام قبله برحق بوده و کدام باطل که روی گردانده شد؟

اهمیت نام خدا در ابتدای غذا و شکرگذاری در پایان  46
اهمیت نام خدا در ابتدای غذا و شکرگذاری در پایان

حضرت ابراهیم(ع) وقتی که غذا برای فرشتگان آورد، قیمت آن را گفتن «بسم الله» در ابتدای خوردن و «الحمد لله» در پایان آن بیان کرد.

احترام به مادر  70
احترام به مادر

امام سجاد(ع) با مادرش هم غذا نمی شد تا مبادا چیزی را بردارد که مادرش می خواسته بردارد

حرمت نان  74
حرمت نان

امام کاظم(ع) وقتی نان را زیر ظرف غذا دید، تذکر داد که برداشته شود.

یادآوری آتش جهنم  59
یادآوری آتش جهنم

وقتی امام صادق(ع) دست در آبگوشت برد برای صرف غذا به یاد آتش جهنم افتاد و بسیار از آن یاد کرد.

تواضع پیامبر اکرم(ص)  104
تواضع پیامبر اکرم(ص)

هنگامی که فرشته ای به رسول خدا(ص) عرضه داشت: «می خواهی پیامبر و بنده باشی، یا پیامبر و شاه؟» تواضع و بندگی را ترجیح داد.

نشانه برادری حقیقی  75
نشانه برادری حقیقی

برادری حقیقی زمانی دانسته شده که شخص هنگام نیاز، دست در جیب برادر دینی اش کند و پول بردارد.

پرخوری  54
پرخوری

خداوند از هیچ ظرفی به اندازه شکم پر، نفرت ندارد

صله رحم  58
صله رحم

قطع رحم سبب کوتاهی عمر می شود.

علی(ع) مدافع رسول خدا(ص)  43
علی(ع) مدافع رسول خدا(ص)

قضیه ی وصف امام علی(ع) به «لا سَیفَ إلّا ذُوالفَقا رِ ولا فَتی إلّا عَلِی» در این حدیث آمده است.

اظهار دوستی  164
اظهار دوستی

امام(ع) به شخصی که دیگری را دوست داشت، سفارش کرد که دوستی ات را به او اظهار کن

صفحه از 195
تعداد موارد : 2728