گذشت امام حسین(ع)  51
گذشت امام حسین(ع)

امام حسین(ع) غلامی را که مستحق کیفر بود، به دلیل اینکه با آیات قرآن، حضرت را دعوت به عفو کرد، او را آزاد کرد.

پیوستن حرّ به امام حسین(ع)  54
پیوستن حرّ به امام حسین(ع)

ماجرای ملحق شدن حر به سپاه امام حسین(ع) در این حدیث آمده است.

امام حسین(ع) و آزاد کردن برده و...  64
امام حسین(ع) و آزاد کردن برده و...

امام حسین(ع) در باغش برده ی خود را دید که از نانی که می خورد به سگ هم می دهد. به همین خاطر غلام را آزاد کرد و باغ را به او بخشید و دو هزار دینار هم به او داد.

آزادی کنیز به دست امام حسین(ع)  74
آزادی کنیز به دست امام حسین(ع)

امام حسین(ع) کنیزی را به پاس دسته گلی که برایش آورده بود، آزاد کرد.

تواضع امام حسین(ع)  55
تواضع امام حسین(ع)

امام حسین(ع) دعوت بردگان را پذیرفت و خود نیز آنها را به منزل دعوت کرد.

آفت ایمان  48
آفت ایمان

کسانی که اعمال ناشایست انجام دهند، به انکار آیات خداوند می انجامد.

چهل حدیث از امام کاظم علیه السلام  1142
چهل حدیث از امام کاظم علیه السلام

چهل حدیث از امام کاظم علیه السلام ....

اولین طلاق خلع  91
اولین طلاق خلع

اولین طلاق خلع مربوط به حبیبه دختر سهل در عصر پیامبر اسلام(ص) است.

همیاری  85
همیاری

طبق فرموده ی امام علی(ع) افراد هر عشیره و قوم، سزاوار است که به هم عشیره ی خود یاری رساند و از یکدیگر پشتیبانی کنند.

حد سفره  71
حد سفره

امام باقر(ع) حد سفره را اینگونه بیان فرمود: بسم الله در آغاز، حمد خدا در پایان و غذا خوردن از مقابل خود

رضایت دختر در ازدواج  87
رضایت دختر در ازدواج

دختر باید به ازدواج رضایت دهد و پدر نمی تواند بدون رضایتش به ازدواج کسی در آورد هرچند پسر از نظر پدر، شخصی درستکار و مناسب باشد.

هنگام غذا خوردن  78
هنگام غذا خوردن

امام کاظم(ع) بخشی از آداب غذا خوردن را در این حدیث بیان فرموده است.

برادر واقعی  81
برادر واقعی

کسی که لباس دارد و بداند همسایه اش بی لباس است، اگر به او ندهد، برادر واقعی نیست.

اهمیت احترام نماز جمعه و پیامبر(ص)  84
اهمیت احترام نماز جمعه و پیامبر(ص)

رسول خدا(ص) در حال خطبه نماز جمعه بود که مردم با شنیدن صدای طبل، خبر شدند که کالایی برای فروش رسیده. خطبه را رها کردند و...

صفحه از 193
تعداد موارد : 2698