سوء استفاده از کمبود در بازار  135
سوء استفاده از کمبود در بازار

امام صادق(ع) دوست نداشت از کمبود جنس در بازار سوء استفاده شود و جنس گران تر فروخته شود.

فرقه های امت پیامبر اکرم(ص)  148
فرقه های امت پیامبر اکرم(ص)

رسول خدا(ص) از میان فرقه های مختلف اسلامی، تنها یک فرقه را نجات یافته معرفی کرده است.

عزت نفس  143
عزت نفس

پیامبر اکرم(ص) اصحابش را چنان تربیت کرد که اگر سوار بر مرکب، چوبدستی آنها می افتاد خود از مرکب پیاده می شدند و برمی داشتند و از کسی درخواست آن را نمی کردند.

کسب و کار بهتر از کنار گذاشتن دنیا  138
کسب و کار بهتر از کنار گذاشتن دنیا

امام صادق(ع) نهی فرمود از اینکه انسان به بهانه ی کنار گذاشتن دنیا، کسب و کار را کنار بگذارد

آزمایش مسلمانان  136
آزمایش مسلمانان

آزمایش مسلمانان در این حدیث مورد تاکید قرار گرفته است.

زندگی پیشوا همسان مردم  124
زندگی پیشوا همسان مردم

هنگامی که قحطی شد، امام صادق(ع) دستور داد در بیت او نیز مانند دیگران خوراکی تهیه شود.

نصیحت کاسبان  138
نصیحت کاسبان

امام صادق(ع) به کسی که قصد تجارت داشت، نصیحت مشفقانه ای کرد.

دیدن خداوند با چشم دل  137
دیدن خداوند با چشم دل

امام علی(ع) خدایی را می پرستد که دیده است البته با چشم دل نه با چشم سر

استدلال امام علی(ع) به ماجرای مباهله  125
استدلال امام علی(ع) به ماجرای مباهله

در شورایی که می خواست جانشین عمر بن خطاب را تعیین کند، امام علی(ع) برای حقانیت خود به قضیه ی مباهله استناد کرد.

صداقت در گرفتن بیعت  157
صداقت در گرفتن بیعت

قبیله ای شرط بیعت خود با پیامبر(ص) آن قرار دادند که پس از ارتحال آن حضرت، حکومت به آنان برسد اما حضرت نپذیرفت.

وظیفه حاکم  135
وظیفه حاکم

سه سفارش امام علی(ع) به عمر بن خطاب به عنوان حاکم

گفتن عیب کالا هنگام فروش  123
گفتن عیب کالا هنگام فروش

وقتی واثله عیب شتر را پس از فروش و پیش از رفتن خریدار، به او گفت، خریدار تعجب کرد...

اسم اعظم  129
اسم اعظم

شب قبل از جنگ بدر، خضر در خواب اسم اعظم را به امام علی(ع) یاد داد.

انکار نکردن نادیدینی ها  118
انکار نکردن نادیدینی ها

امام صادق(ع) برای شخصی توضیح داد که اگر نتوان چیزی را توصیف کرد، دلیل بر انکار آن نمی شود. پس از آن، برخی مسلمان شدند.

صفحه از 198
تعداد موارد : 2772