ازدواج با دختران نیک در خانواده های ناشایست

پیامبر(ص) می فرماید: «براى نطفه‌‏هاى خود گزينش كنيد؛ زيرا زنان بچه‏‌هايى همانند برادران و خواهران خود به دنيا مى‏آورند.» تکلیف دخترانی که خود از صفات کمال برخوردارند اما از نظر خانوادگی و فامیلی موقعیت خوبی ندارند، چیست؟
 3644

اساسى ترين هدف در تشكيل خانواده از نظر قرآن

از نظر قرآن، اساسى ترين هدف در تشكيل خانواده چیست؟
 1153

هدف از تشكيل خانواده

هدف از تشكيل خانواده چیست؟
 11937

آسان سازی انتخاب همسر

پیامبر اکرم(ص) چه اقدامات عملی کرد برای آسان تر شدن انتخاب همسر؟
 1405

هديه ازدواج

آیا هدیه برای ازدواج، سفارش شده است؟
 1288

مُعادل كنونى مَهرُ السُّنّه

مُعادل كنونى مَهرُ السُّنّه چقدر است؟
 8095

مقدار مَهرُ السُّنّه

مهر السنه چه مقدار است؟
 1201

مهر السنه

مهر السنه چیست؟
 11039

انتخاب همسر

حدیثی به این مضمون از امام جعفر صادق(ع) نقل شده است. تفسیر آن چیست؟ همسری را که پدر و مادرت برای تو انتخاب می کنند رها کن و آنچه خودت می پسندی برگزین.
 1953

ازدواج فامیلی

حدیثی سفارش به ازدواج با غیر خویشاوند کرده تا فرزندان سالم باشند. پس چطور ائمه(ع) ازدواج فامیلی می کردند؟
 3145

چند همسری

می خواستم دلایل چند زنی بودن پیامبر(ص) و ائمه(ع) را برایم شرح دهید. با توجه به اینکه آنها می توانستند بدون ازدواج، سرپرستی خانواده آنها را برعهده داشته باشند.
 1623

حلیت عزوبت در آخر الزمان

احادیثی که در خصوص حلیت عزوبت (مجرد بودن) در آخرالزمان وارد شده تا چه اندازه قابل اعتمادند؟
 7029

ازدواج با زنان چشم آبی

علت سفارش پیامبر(ص) به پرهیز از زنان چشم آبی چیست؟
 39546

نام همسر در لوح محفوظ

طبق روایتی، همسر هرکسی در لوح محفوظ برای او نوشته شده است و نمی توان با غیر از او ازدواج کرد. این حدیث را توضیح دهید.
 8681
صفحه از 2
تعداد موارد : 15