عبد اللّٰه بن عبّاس

فقیه، مفسّر، محدّث و از اصحاب پیامبر(ص)، امام علی، امام حسن و امام حسین(ع) به شمار می آید.
 4

زید بن اَرقَم

رجالیان امامی، او را از اصحاب امام علی، امام حسن و امام حسین(ع) شمرده اند.
 3

حارث بن عبد الله هَمْدانی

حارث، از اصحاب خاصّ امام علی و امام حسن(ع) به شمار می آید و از امام علی(ع)، عبد اللّٰه بن مسعود، زید بن ثابت و بقیره، همسر سلمان فارسی، حدیث شنیده است.
 3

ابو سعید خُدری

صحابی پیامبر(ص) و امیر مؤمنان(ع) بود.
 4

اُمّ سَلَمه

از همسران بزرگوار پیامبر اسلام(ص)
 6

میثم تمّار

آزاد شده امام علی و از اصحاب برجسته و معتمد ایشان و امام حسن و امام حسین(ع) بود.
 5

صَعصَعة بن صوحان

وی از متکلّمان و اصحاب بزرگ امام علی(ع) به شمار می رود.
 11

ابو ایوب انصاری

محدّث و از صحابیان پیامبر(ص) و امام علی(ع)
 11

ابو رافع، مولی رسول الله(ص)

همه روایات او از پیامبر(ص) هستند.
 9

عمّار بن یاسر

شخصیتی جلیل القدر و از اصحاب پیامبر(ص) و امام علی(ع)
 11
صفحه از 25
تعداد موارد : 247