صَعصَعة بن صوحان

وی از متکلّمان و اصحاب بزرگ امام علی(ع) به شمار می رود.
 7

ابو ایوب انصاری

محدّث و از صحابیان پیامبر(ص) و امام علی(ع)
 8

ابو رافع، مولی رسول الله(ص)

همه روایات او از پیامبر(ص) هستند.
 6

عمّار بن یاسر

شخصیتی جلیل القدر و از اصحاب پیامبر(ص) و امام علی(ع)
 8

حُذَیفة بن یمان عَبَسی

از اصحاب پیامبر(ص) و امام علی(ع)
 6

ابو ذر غِفاری

چهارمین یا پنجمین کسی که در مکه اسلام آورد.
 7

سلمان فارسی

صحابی بزرگ پیامبر اکرم(ص)
 18

ابومخنف ازدى

ابومخنف لوط بن يحيى ازدى كوفى( م 157)، از راويان و مورخان قرن دوم هجرى
 2149

نصر بن مزاحم

ابوالفضل، نصر بن مزاحم بن سيار منقرى، از مورخان بزرگ شيعه در كوفه، وفات: سال 212 هجرى
 3893

على بن جعفر عليه السلام

على بن جعفر فرزند امام جعفر صادق عليه السلام و برادر كوچك امام موسى كاظم عليه السلام، وفات: 220 قمری ؟
 1626
صفحه از 3
تعداد موارد : 30