علی(ع) قهرمان معجزات و کرامات  11
علی(ع) قهرمان معجزات و کرامات

کتاب، ترجمه جلد دوم ارشاد القلوب دیلمی است که به بررسی شخصیت امام علی(ع) و فضایل و کرامت های آن حضرت می پردازد.

علی(ع)، صراط مستقیم  12
علی(ع)، صراط مستقیم

نگرشی است بر فضایل و مقامات امام علی(ع) و اهل بیت از نظر قرآن و حدیث.

علی(ع)، آینه عرفان  12
علی(ع)، آینه عرفان

پژوهشی است در عرفان نظری و عملی از نگاه امیر مؤمنان(ع).

نگاهی گذرا بر زندگی امام جواد(ع)  18
نگاهی گذرا بر زندگی امام جواد(ع)

پژوهشی در زندگی و شخصیت و مقام امام جواد(ع) است.

موسوعة الامام الجواد(ع)  16
موسوعة الامام الجواد(ع)

کتابی در برگیرنده زندگینامه امام نهم، امام جواد(ع)، و سخنان آن حضرت در عقاید و اخلاق و فقه و طب و مباحث دیگر است.

شیعه کیست و تشیع چیست؟ و زندگانی چهارده معصوم(ع)  23
شیعه کیست و تشیع چیست؟ و زندگانی چهارده معصوم(ع)

بررسی مفهوم شیعه و علل پیدایش آن و دولت های شیعه، موضوع این اثر است.

الشمس وراء السحب  21
الشمس وراء السحب

این اثر با قلم ادبی و با بهره گیری از قوه خیال نوشته شده، در صدد است توصیفی از اوضاع زمان تولد امام عصر و تحولات سیاسی و وضعیت حکومت های آن دوره را ارائه ...

شرح دیوان منسوب به امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع)  17
شرح دیوان منسوب به امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع)

دیوانی است که به نام دیوان امام امیر مؤمنان شهرت یافته، و عبارت است از مجموعه ای از اشعار منسوب به امام که از به هم پیوستن مجموعه هایی کوچکتر فراهم آمده است.

سیمای پر فروغ محمد(ص)  14
سیمای پر فروغ محمد(ص)

این اثر، ترجمه کتاب کُحل البصر، تألیف محدث شهیر، شیخ عباس قمی است که در باره زندگانی پیامبر اسلام(ص) می باشد.

شرح حال و فضایل خاندان نبوت  13
شرح حال و فضایل خاندان نبوت

این اثر ترجمه کتاب مشهور تذکره الخواص، نوشته علامه سبط ابن جوزی از عالمان شهیر و پر تألیف اهل سنت در قرن هفتم است.

سیمای پر فروغ: پژوهشی پیرامون فضایل و مناقب امیرالمؤمنین(ع)  1421
سیمای پر فروغ: پژوهشی پیرامون فضایل و مناقب امیرالمؤمنین(ع)

این کتاب، در بر گیرنده بخش فضیلت های انسانی و صفات عالی امام علی(ع) است.

شرح الاخبار فی فضایل الائمة الاطهار(ع)  17
شرح الاخبار فی فضایل الائمة الاطهار(ع)

کتابی است، در فضایل و شخصیت امامان شیعه.

زندگانی امام علی الهادی(ع)  83
زندگانی امام علی الهادی(ع)

پژوهشی است پیرامون شخصیت دهمین پیشوای شیعیان، امام هادی(ع)، که در آن برخی از ابعاد زندگانی آن حضرت، مورد بحث قرار گرفته و به شرح حال راویان و حاملان علم آن حضرت نیز، پرداخته شده ...

سیمای امام علی(ع) در قرآن  16
سیمای امام علی(ع) در قرآن

کتاب، ترجمه کتاب شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، تألیف حاکم حسکانی زنده به ۴۷۰ هجری است.

صفحه از 44
تعداد موارد : 614