بازدید : 3442

نویسنده :

 پديدآورنده : علی شعاع انجم
بازدید : 2767

مقايسه ديدگاه‌های رجالی ابن غضائری و نجاشی

چکیده : ابن غضائری و نجاشی از عالمان رجالی دوران متقدم به شمار می‌آيند که آرايشان در ميان عالمان دوران متأخر تأثير انکارناپذيری داشته است. ابن غضائری به ديدگاه‌های رجالی محدثان قم به‌ويژه در عرصه جرح و تضعيف راويان به نوعی وابسته ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محسن قاسم پور
بازدید : 9575

ارزيابي ناقلان حديث و خاستگاه‌هاي آن در کتب رجالي شيعه

چکیده : در مقاله حاضر، به بررسی خاستگاه معاجم رجالی درباره اصحاب ائمه پرداخته و دلایل احتمالی تدوین این آثار را در قرن هشتم و نهم [میلادی] برشمردیم. سپس توثیقات کسانی که از ائمه علیهم السلام روایاتی را گزارش کرده‌اند، بررسی کرده ...

نویسنده :

 پديدآورنده : لیاقت تکیم
بازدید : 8969

استثناي ابن‌وليد و تأثير آن در اعتبار بصائرالدرجات

چکیده : بصائرالدّرجات فی علوم آل محمد صلی الله علیه و آله یکی از کتب کهن روایی مهمّ شیعی در قرن سوم است که در بردارنده احادیث فراوانی در باب فضایل، مناقب و علوم اهل‌بیت علیهم السلام است. یکی از شاگردان صفّار، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی رضا زکی زاده رنانی
بازدید : 4041

معيار توثيق و تضعيف نزد رجاليون عامّه‏

چکیده : چكيده : نگارنده در اين گفتار، مبانى توثيق و تضعيف راويان در كتابهاى حديثى اهل تسنن را نقد و بررسى كرده و نشان داده كه اين مبانى، از نظر علمى استوار نيست، بلكه مبتنى بر تعصّب و يك جانبه‏نگرى است. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مرتضی فرج پور
بازدید : 9108

نقد سندی احاديث در الميزان در بوته آزمايش

چکیده : مفسر الميزان از جمله مفسرانی است كه به رغم سبك غير نقلی اش در تفسير به روايات توجهی ويژه دارد. از اين رو، بخش مجزايی را به گزارش روايات، ذيل هر مجموعه از آيات اختصاص داده است. با توجه به جايگاه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حلیمه ید اللهی کرسیکلا
پديدآورنده : سید علی ‌اکبر ربیع‌ نتاج
بازدید : 8384

نقدی بر روش‌شناسی عالمان اخباری شيعه در دانش رجال

چکیده : در كتاب های رجال و اصول معمولاً به اخباريان چنين نسبت داده می شود كه با علم رجال مخالف‌اند. در اين مقاله از اين فرضيه دفاع شده است كه مخالفت با علم رجال تنها از سوی برخی از اخباريان صورت ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حامد شیواپور
بازدید : 14136

حجيت قول صحابه

چکیده : در اين مقاله تعريف صحابه، سبب پيدايش بحث عدالت صحابه از ديدگاه فريقين، ديدگاه‌های سه گانه اهل سنت و ديدگاه بيشتر آنان در تعريف صحابه و تفاوت‌های تشيع با عامه در اين خصوص، مورد بحث قرار خواهد گرفت. آن گاه، به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسین تقی پور
بازدید : 20634

معيارهای غلوّ در قرآن و روايات

چکیده : آنچه در اين نوشتار به دنبال آن هستيم، به دست آوردن ملاک‌ها و معيارهايی از قرآن و احاديث معتبر است تا بتوان با آن ملاک‌ها، رواياتی را که احتمال اشتمال آنها بر اعتقادات و مفاهيم غلو‌آميز می رود، شناسايی کرد. در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : داوود افقی
بازدید : 6644

قاعده شناخت صحابه پيامبر با محوريت احاديث پيامبر(ص)

چکیده : عدالت صحابه يكی از مسائل اختلافی بين شيعه و سنی است. در اين مقاله، ابتدا، صحابه معرفی شده و سپس ديدگاه اهل‌سنت و شيعه درباره عدالت آنها مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده تا قاعده‌ای برای تشخيص صحابه از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محترم شکریان
صفحه از 5
تعداد موارد : 45