زندگانی امام حسن مجتبی (ع)  1652
زندگانی امام حسن مجتبی (ع)

کتاب به بررسی و تحلیل زندگانی امام حسن مجتبی(ع) با روش توصیفی و با استفاده از منابع حدیثی شیعه پرداخته و در مواردی راویان و روایات این منابع را نیزه بررسی کرده است.

حقایق پنهان: پژوهشی در زندگانی سیاسی امام حسن مجتبی(ع)  25
حقایق پنهان: پژوهشی در زندگانی سیاسی امام حسن مجتبی(ع)

تحلیلی از رخدادهای سیاسی حیات امام دوم، امام حسن مجتبی(ع) است.

ترجمة الامام الحسن(ع)  46
ترجمة الامام الحسن(ع)

این کتاب، شرح زندگی و تبیین شخصیت امام حسن مجتبی(ع) است.

الامام الحسن(ع) الکوثر المهدور (دراسة ادبیة تظهیریة)  45
الامام الحسن(ع) الکوثر المهدور (دراسة ادبیة تظهیریة)

تحلیلی است ادبی و شاعرانه از زندگانی و سیره امام حسن مجتبی و شخصیت او.

امام حسن(ع) الگوی زندگی  44
امام حسن(ع) الگوی زندگی

این اثر، پژوهشی است در سیره عملی و زیستنامه امام حسن مجتبی(ع).

أعلام الهدایه: الإمام الحسن المجتبی(ع)  70
أعلام الهدایه: الإمام الحسن المجتبی(ع)

درباره امام دوم شیعیان، امام حسن مجتبی(ع) است که با قلم روان و به دور از پیچیدگی و حاشیه پردازی نوشته شده و نویسندگان تلاش کرده اند با بهره گیری از منابع تاریخی و دینی ...

اخلاق کريمانه در پرتو کلام امام حسن عليه السلام  3773
اخلاق کريمانه در پرتو کلام امام حسن عليه السلام

کلینی در کافی، حدیثی از امام حسن مجتبی علیه السلام نقل کرده است که یکی از برجستهترین سخنان آن حضرت به شمار میآید. از ویژگیهای این حدیث شریف، جامعیت بسیار آن در فضایل اخلاقی است. ...

تحلیلی از زندگی سیاسی امام حسن مجتبی (ع)  3893
تحلیلی از زندگی سیاسی امام حسن مجتبی (ع)

در سه فصل زندگانی سیاسی امام حسن(ع) در عهد رسول خدا و خلفا ی سه گانه بررسی شده است

امام حسن و امام حسین (ع) در روایات اهل سنت  3923
امام حسن و امام حسین (ع) در روایات اهل سنت

نوشته حاضر تلاشی ناچیز در جهت معرفی شخصیت امام حسن(ع) و امام حسین(ع) براساس روایات اهل سنت است که بیشتر آن‌ها در کتاب های معتبر و مورد قبول آنان ثبت شده اند. آنچه در این ...

مجمع البحرين في مناقب السبطين  981
مجمع البحرين في مناقب السبطين

کتابی در فضایل و مناقب امام حسین(ع) و امام حسین(ع) از منابع شیعه و سنی

حقایق پنهان  2369
حقایق پنهان

پژوهشی در زندگانی سیاسی امام حسن‌مجتبی (ع)، آیت الله جعفر سبحانی، احمد زمانی، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

زندگی حضرت امام حسن بن علی (علیهماالسّلام)  1100
زندگی حضرت امام حسن بن علی (علیهماالسّلام)

زندگی حضرت امام حسن بن علی (علیهماالسّلام) نویسنده: شهید عبدالزهرا عثمان محّمد مترجم / مترجمان: سیّد حسین محفوظی موسوی