پژوهشى در باره اِعراب قرآن كريم‏  104
پژوهشى در باره اِعراب قرآن كريم‏

زبان قرآن كريم، عربى است و نشانه‏هاى اِعرابى، سهمى مهم در بيان معانى اين زبان دارند، به گونه‏اى كه تغيير در آنها به تغيير در معناى جمله مى‏انجامد. توجّه به اِعراب، براى قرائت آيات قرآن و فهم معانى آنها ضرورتى مضاعف دارد؛ زيرا خطا در ...

پژوهشى در باره احاديث نزول قرآن بر هفت حرف  95
پژوهشى در باره احاديث نزول قرآن بر هفت حرف

حديث نزول قرآن بر هفت حرف ، با مضامين مختلف و در عين حال نزديك به هم، به طور گسترده در منابع روايى اهل سنت آمده است.

پژوهشى در باره اختلاف قرائات‏  86
پژوهشى در باره اختلاف قرائات‏

اختلاف قرائات ، از موضوعات مطرح شده و چالشى در دهه هاى پس از رحلت پيامبر اكرم صلى اللَّه عليه و آله است. بلكه برخى از روايات اشاره دارند كه اين اختلاف، حتى در زمان پيامبر صلى اللَّه عليه و آله نيز وجود داشته است ...

جايگاه قرآن در حوزه معرفت دينى  76
جايگاه قرآن در حوزه معرفت دينى

جايگاه قرآن در حوزه معرفت دينى را مى توان از اوصاف و ويژگى هايى كه اين كتاب براى خود ذكر كرده، فهميد؛ اوصافى از قبيل: نور، بيان، تبيان، شفا، رحمت، هدايت و ...

پژوهشى در باره نخستين و واپسين وحى قرآنى  93
پژوهشى در باره نخستين و واپسين وحى قرآنى

روايات فريقين و نيز گزارش هاى تاريخى گوناگون در باره نخستين و واپسين وحى الهى موجب شده اند تا وحدت نظرى در اين موضوع محقق نشود. به همين دليل نظريه هاى ارائه شده نيز بر ادله اى محكم و خدشه ناپذير مبتنى نيستند. ...

پژوهشى در باره مثل‏ هاى قرآن‏  2193
پژوهشى در باره مثل‏ هاى قرآن‏

خداوند متعال برخى از مفاهيم بلند عقلى را در قالب مَثَل بيان فرموده تا عموم مردم، آنها را به تناسب ادراك خود دريابند. پژوهشی در این باره.

پژوهشى در باره نام‏ها و اوصاف قرآن كريم  3235
پژوهشى در باره نام‏ها و اوصاف قرآن كريم

خداوند متعال، كتاب جاودان خود، قرآن را به نام ها و اوصاف متعددى خوانده است كه هيچ يك از آنها مرادف ديگرى نيست؛ بلكه هر يك جلوه اى از اين كتاب را به نمايش مى گذارد.

پژوهشی در باره جامعیت قرآن  631
پژوهشی در باره جامعیت قرآن

با توجه به احادیث و اقوال علما معنای جامعیت قرآن تبیین شده است.

سخنى درباره راز تغيير فرمان هاى الهى  1763
سخنى درباره راز تغيير فرمان هاى الهى

پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله سر در طاعت خداوند داشته و در جنگ و صلح و نيز شدّت عمل داشتن و آشتى نمودن ، گوش به فرمان الهى بوده است . پرسش ، اين جاست كه : چرا فرمان هاى الهى در ...

پژوهشى در باره شمار سوره ها و آيات قرآن  1867
پژوهشى در باره شمار سوره ها و آيات قرآن

علاوه بر معنای «سوره» و «آیه» به بررسی تعداد آنها در قرآن پرداخته شده است.

پژوهشى در باره حدوث و قِدَم قرآن  1603
پژوهشى در باره حدوث و قِدَم قرآن

مسئله حدوث و قدم قرآن ، از نخستين تأملات كلامى مسلمانان در باره متن مقدّس قرآن است كه زمينه ساز مجادلات فراوان بين مذاهب و مكاتب كلامى گشته و مسائل متعدد كلامى ديگر را هم در پى داشته است ، از اين رو از ...

پژوهشى در باره نَسخ در قرآن‏  5451
پژوهشى در باره نَسخ در قرآن‏

نَسخ، از مسائل بحث ‏انگيز قرآن كريم است و ماهيت، امكان، مصاديق و مسائل آن، مباحث گسترده ‏اى را در قرآن ‏پژوهى برانگيخته است.

پژوهشى در باره اعجاز قرآن‏  9287
پژوهشى در باره اعجاز قرآن‏

اثبات اعجاز قرآن از امور مهم در مباحث کلامی است که بوسیله ی آن می توان در این زمان نیز حقانیت پیامبر اسلام(ص) را به اثبات رساند.

توضيحى درباره برترى كثرت دعا بر كثرت نماز و قرائت قرآن  4315
توضيحى درباره برترى كثرت دعا بر كثرت نماز و قرائت قرآن

احادیث در این زمینه متفاوتند. توضیحی در مورد این احادیث

صفحه از 3
تعداد موارد : 35