تحليلى در باره حكمت آفرينش انسان  102
تحليلى در باره حكمت آفرينش انسان

آيات و احاديث، حكمت آفرينش انسان را سه گونه گفته اند: الف) خلقت انسان ، بيهوده و عبث نيست ب) آفرينش انسان ، سودى براى آفريدگار ندارد ج) آفرينش انسان ، داراى پنج حكمت است...

نشانه هاى خدا در آفرينش انسان  106
نشانه هاى خدا در آفرينش انسان

از نگاه قرآن ، در آفرينش انسان ، نشانه هاى روشنِ فراوانى براى خداشناسى وجود دارد و اين ، بدان معناست كه انسان نمى تواند خود را آن گونه كه هست ، ببيند ، امّا آفريدگار خود را نبيند ، و خودشناس باشد ، امّا ...

تبیین فرسودگی قوای عقلی در شماری از سالمندان  739
تبیین فرسودگی قوای عقلی در شماری از سالمندان

طبق حدیثی از امام صادق(ع) افزایش قواى عقلى در انسان تا شصت سالگى امکان پذیر است و از این هنگام، فرسودگى عقل آغاز مى گردد.

معیار طول عمر نیکو  525
معیار طول عمر نیکو

برخی از روایات دلالت بر نکوهیده بودن عمر طولانی دارد، در صورتی برخی دیگر حاکی از نیکو بودن طول عمر دارد. توضیحی در این زمینه.

نگاه تحليلى به مسئله گفتگوى تمدن ها  1505
نگاه تحليلى به مسئله گفتگوى تمدن ها

گفتگوی تمدن ها از زوایای گوناگون و براساس معارف اسلامی توضیح داده می شود.

آفرينش آدم و فرضيّه تكامل  2825
آفرينش آدم و فرضيّه تكامل

چگونگى آفرينش آدم عليه السلام ، از ديرباز ، مورد توجّه دانشمندان بوده و تاكنون ، دو نظريّه عمده در اين باره ، ابراز شده است.

نکته ای در مورد انواع نَفْس  3381
نکته ای در مورد انواع نَفْس

توضیحی در باره حدیثی از صوفیان در باره انواع نفس

گفتارى در باره تناسل طبقه دوم انسان  1914
گفتارى در باره تناسل طبقه دوم انسان

فرزندان آدم و حوا آيا آنها از طريق ازدواج با يكديگر ، توليد مثل كردند ، يا از طريق ديگر؟