معیار طول عمر نیکو  107
معیار طول عمر نیکو

برخی از روایات دلالت بر نکوهیده بودن عمر طولانی دارد، در صورتی برخی دیگر حاکی از نیکو بودن طول عمر دارد. توضیحی در این زمینه.

تبیین فرسودگی قوای عقلی در شماری از سالمندان  108
تبیین فرسودگی قوای عقلی در شماری از سالمندان

طبق حدیثی از امام صادق(ع) افزایش قواى عقلى در انسان تا شصت سالگى امکان پذیر است و از این هنگام، فرسودگى عقل آغاز مى گردد.

نگاه تحليلى به مسئله گفتگوى تمدن ها  1073
نگاه تحليلى به مسئله گفتگوى تمدن ها

گفتگوی تمدن ها از زوایای گوناگون و براساس معارف اسلامی توضیح داده می شود.

آفرينش آدم و فرضيّه تكامل  1675
آفرينش آدم و فرضيّه تكامل

چگونگى آفرينش آدم عليه السلام ، از ديرباز ، مورد توجّه دانشمندان بوده و تاكنون ، دو نظريّه عمده در اين باره ، ابراز شده است.

نکته ای در مورد انواع نَفْس  1765
نکته ای در مورد انواع نَفْس

توضیحی در باره حدیثی از صوفیان در باره انواع نفس

گفتارى در باره تناسل طبقه دوم انسان  1556
گفتارى در باره تناسل طبقه دوم انسان

فرزندان آدم و حوا آيا آنها از طريق ازدواج با يكديگر ، توليد مثل كردند ، يا از طريق ديگر؟

تحليلى در باره حكمت آفرينش انسان  2241
تحليلى در باره حكمت آفرينش انسان

آيات و احاديث، حكمت آفرينش انسان را سه گونه گفته اند: الف) خلقت انسان ، بيهوده و عبث نيست ب) آفرينش انسان ، سودى براى آفريدگار ندارد ج) آفرينش انسان ، داراى پنج حكمت است...

نشانه هاى خدا در آفرينش انسان  2247
نشانه هاى خدا در آفرينش انسان

از نگاه قرآن ، در آفرينش انسان ، نشانه هاى روشنِ فراوانى براى خداشناسى وجود دارد و اين ، بدان معناست كه انسان نمى تواند خود را آن گونه كه هست ، ببيند ، امّا آفريدگار خود را نبيند ، و خودشناس باشد ، امّا ...